Spinone italiano
(Italský spinone)
Návrat na hlavní stránku
FCI: 165/7.1.3

Výška psi60-70cm
Výška feny58-65cm
Váha psi33-37kg
Váha feny28-30kg
Země původu ItáliePrvní štěňátka Spinone Italiano v České republice se narodila v chov. stanici The Best Baron. K odběru začátkem února 2010.
Celkový vzhled
Svalnatý pes se silnou kostrou. Statný a robustní, jeho určení, jakožto pracovního loveckého psa, je na první pohled patrné. Je přirozeně družný, učenlivý, poslušný, klidný a neúnavný. Vhodný pro práci v jakémkoliv terénu. Jeho osrstění svou pevnou strukturou je odolné vůči povětrnostním vlivům. Jeho hrubá, hustá srst a silná pokožka mu umožňuje zdolávat i křovinatý porost a snášet práci ve studené vodě. Má nápadný sklon k pohybu ze široka a v rychlém poklusu. Je přirozeným a výborným aportérem.
Charakteristika
Těžší typ hrubosrstého ohaře, který sice pracuje pomaleji, avšak s velkou rozvahou a spolehlivostí, v těsném kontaktu se svým vůdcem, tj. "pod flintou", bez nežádoucího prohánění zvěře, dalekého hledání a podobných neduhů.
Povaha
Hlava a lebka
Dlouhá, tvarem je u tohoto plemene jedinečná. Výraz je znakem inteligence a jemnosti, rovněž velmi důležitým pro toto plemeno. Lebka je oválného tvaru s mírným zešikmením. Týlní hrbol je dobře vyvinutý, střední čelní brázda je velmi výrazná.
Oči
Musí mít jemný něžný výraz. Duhovka je žlutohnědá, tmavější u psů s tmavějším zbarvením, světlejší u psů světleji zbarvených. Světla jsou široká, téměř kulatá, dostatečně otevřená, dobře posazená, oční víčka těsně doléhající a chránící světla proti nečistotám při lovu, volná víčka jsou vadou. Okraje světel jsou zřetelné, zbarveny jsou v odstínech od játrové/masové po hnědou.
Uši
Mají v podstatě trojúhelníkový tvar. Nasazeny jsou v rovině těsně pod úrovní světel, neseny jsou nízko, boltce jsou bez záhybů, přední hranou přiléhají k lícím, konce jsou mírně zakulacené. Pokryty jsou hustou delší srstí.
Morda
Při pohledu z boku kvadratická. Její délka je shodná se zbývající lebeční částí. Plochy temena lebky i mordy jsou ze shora rozbíhavé. (Sbíhavost plochy temene lebky i mordy nebo zploštěná morda jsou vylučujícími vadami.) Šířka mordy měřená v její polovině představuje jednu třetinu její délky. Stop je sotva znatelný. Žádoucí je mírně klenutý hřbet mordy, i když rovný hřbet mordy není vadou. Pysky těsně přiléhají k linii čelistí.
Čelisti jsou silné. Skus nůžkový nebo klešťový. Vady: podkus nebo předkus.
Nos dostatečně velký a pórovitý, na horním okraji zakulacený. Nosní dírky jsou široké a zcela otevřené. Při pohledu z boku vyčnívá přes přední linii pysků. (Zbarvení nosu je játrové/masové u bíle zbarvených psů, tmavější u oranžově bílých psů a hnědé u psů hnědých nebo s hnědými znaky.) Vady: Jakékoliv jiné zbarvení nosu než výše uvedené. Nedostatečná pigmentace nosu je vylučující vadou.
Krk
Silný, široký a osvalený. Zřetelně vymezený od zátylku, harmonicky přecházející do ramen. Kůže na hrdle je jemná s dvojitým lalokem.
Trup
Pes kvadratického rámce, pevně stavěný, robustní, se silnou kostrou. Délka těla měřená od hrudní kosti k hýždím je přibližně shodná s výškou v kohoutku s tolerancí 2,5 cm ( tj. 1 angl. palce) ve prospěch délky těla. Hrudník široký, hluboký, dobře osvalený a zakulacený, dosahující až k lokti. Žebra jsou dobře napnutá. Hřbetní linie od kohoutku k zádi rovná. Záď: dlouhá, pevná, dobře zaoblená a osvalená
Hrudní končetiny
Ramena pevná, dlouhá a dobře zauhlená, kohoutek nepříliš výrazný. Přední běhy jsou při pohledu zepředu rovné, mají silné kosti a dobré osvalení. Lokty jsou v linii pod kohoutkem a těsně přiléhají k tělu. Tlapky široké, kulaté s dobře klenutými prsty těsně vedle sebe, pokryty krátkou hustou srstí i mezi prsty. Polštářky pevné se silnými dobře pigmentovanými drápky, nikdy však černými. Paspárky mohou být odstraněny.
Pánevní končetiny
Silné, dobře zauhlené. Stehna silná, dobře osvalená a široká. Hlezna silná, směřující kolmo k zemi. Tlapky mírně oválnější než na předních bězích, jinak stejné. Paspárky mohou být odstraněny.
Tlapy
Ocas
Silný v bazální části, nesen vodorovně nebo svisle; vrtění ze strany na stranu při pohybu je žádoucí. Prut je krácen na délku 14-20 cm (5,5 - 8 angl. palců). Prut nesený nad úrovní zad nebo vzpřímený je vadou.
Pohyb
Nápadný sklon k pohybu ze široka v uvolněném, kolébavém kroku se střídavým poklusem je charakteristickým znakem pro plemeno.
Osrstění
Pokožka musí být velmi silná, těsně přiléhající k tělu. Na hlavě, hrdle, ve slabinách a na vnitřní straně běhů je tenčí a hladká. Pigmentace pokožky je závislá na zbarvení a barevných znacích srsti. Vylučující vada: Jakákoliv černá pigmentace pokožky.
Ideální délka srsti je mezi 4 - 6 cm (1,5 - 2,5 angl. palce) s tolerancí ± 1,25 cm (0,5 angl. palce). Hlava, slecha, morda a přední části běhů jsou pokryty kratší srstí. Srst je hrubá nikdy však roztřepená. Světla a pysky jsou ohraničeny delší tuhou tvrdou srstí, tvořící typické obočí, vous a bradu. Osrstění je husté, tvrdé a přiléhavé nebo mírně zvlněné ne však kudrnaté a bez podsady. Dlouhá hladká nebo hedvábná srst, přítomnost podsady nebo jakékoliv jiné odchylky od výše uvedeného jsou vylučující vadou.
Zbarvení
Povolená zbarvení jsou: zcela bílé, bílé a oranžové, oranžové s tmavšími oranžovými znaky (plotnami) nebo bez nich, bílé s hnědými znaky, hnědé s tmavšími hnědými znaky nebo bez nich. Vady ve zbarvení: viz níže - vylučující vady.
Vady
Jakákoliv odchylka od předchozí charakteristiky je vadou, která musí být při posuzování penalizována, a to v závislosti na její závažnosti a rozsahu.
Vylučující vady:
Leukom rohovky (wall-eye).
Jakákoliv jiná pigmentace než uvedena nebo neúplný pigment čenichu.
Jakákoliv černá pigmentace.
Jakékoliv černé zbarvení srsti; tříslové zbarvení srsti, trikolorní znaky v jakékoliv kombinaci nebo jakékoliv jiné než přípustné zbarvení.
Poznámka
Psi musí mít ráže (varlata) normálního vzhledu a musí být zcela sestouplá v šourku.

Italský spinone je uváděn jako nejstarší plemeno mezi hrubosrstými kontinentálními ohaři. Jde o plemeno, které je zmiňováno již v antických literárních pramenech, tedy již v letech 500-200 před našim letopočtem. Název plemene se odvozuje jednak od druhu srsti (spinoso = italsky pichlavý), a jednak od druhu loviště, které je plné trní nebo jiných, těžko proniknutelných rostlinných překážek (italsky = pino), jež byly vhodným krytem zejména pro drobnou zvěř a kam pronikl pouze pes se silnou kůží a hrubým osrstěním. Samotný vznik plemene je, obdobně jako u mnoha jiných plemen, značně pohnutý a obestřený mnoha záhadami a dnes již nezodpověditelnými otazníky, nicméně jisté je, že dnešní, moderní forma italského spinone se postupně utvářela v chovech mnoha regionů Itálie, především však v Piedmontu, Toskánsku, Campanii, Lombardii a dalších, kde existovaly různé kmeny spinonů, které byly vzájemně od sebe zřetelně odlišitelné. Je proto věcí názoru, zda je možno všechny tyto různé typy považovat za příslušníky stejného plemene. Každopádně lze říci, že spinone v sobě sjednocuje různé dědičné znaky, což vede k určité nejednotnosti typu, která se projevuje zejména v kvalitě a zbarvení srsti. O této skutečnosti svědčí také fakt, že od roku 1887 byly vypracovány různé standardy, které byly znovu přepravovány, a to celkem pětkrát. Tato četná přepracování ilustrují, jak nejednotné názory panovaly o tom, jak by měl ideální spinone vypadat. Dnes platný standard byl vypracován v roce 1939 a FCI převzat v roce 1944. Schválením standardu následovalo postupné sjednocování typu, k čemuž přispělo také založení Klubu italských spinonů v Itálii. Díky těmto skutečnostem bylo následně v chovu spinonů dosaženo mnoha pozoruhodných chovatelských úspěchů. Kromě zlepšení typu byl chovateli kladen také velký důraz na udržení dobrých loveckých vlastností plemene, což bylo rovněž docíleno. Dnes můžeme proto bez nadsázky konstatovat, že italský spinone je všestranný a velice učenlivý ohař, kterého lze lovecky využívat v jakémkoliv terénu, včetně těch nejtěžších (husté, neprostupné porosty, močály aj.), který, kromě svých výborných loveckých vlastností (výborný nos, pevné vystavování, gameness=chuť lovit), disponuje rovněž pozoruhodným hlídacím instinktem, avšak bez projevu jakékoliv agresivity. Z loveckých vlastností je třeba připomenout, že je také vynikajícím vodařem a aportérem a díky svému výbornému nosu odvádí spolehlivou práci také na barvě, kde pracuje velice klidně a rozvážně, ale přitom vytrvale a s velkým zanícením. Nezanedbatelným pozitivem je vysoká inteligence tohoto plemene a tím také jeho snadná a vcelku rychlá cvičitelnost, vyrovnanost podávaných výkonů, a to bez ohledu na terén, v němž pracuje, odolnost vůči povětrnostním vlivům, daný silnou kůží a hrubým osrstěním, dobrá snášenlivost s ostatními psy, přítulnost k členům rodiny a k dětem. Díky těmto svým loveckým a povahovým vlastnostem je velice oblíbeným a dobře zastoupeným plemenem ve své vlasti, ale také v jiných zemích, konkrétně v USA, kde od roku 1987 působí Americký klub chovatelů spinonů, dále ve Velké Británii, Francii a některých skandinávských zemích.

Knihy, odkazy ...
klub

Osobní stránky, presentace: The Best Baron
Návrat na hlavní stránku Návrat na předchozí stránku Slovník kynologických pojmů