Sredněasijatskaja ovčarka
(Středoasijský pastevecký pes)
Návrat na hlavní stránku
FCI: 326/2.2.2

Výška psi nejméně 65 cm
Výška feny nejméně 60 cm
FormátIndex formátu : Psi 100 - 105, feny 102 - 108
Země původu Rusko
Celkový vzhled
Středoasijští pastevečtí psi jsou větší až velcí psi, robustní stavby těla, silní, odvážní, nedůvěřiví vůči cizím, nenároční, snadno přizpůsobiví různým klimatickým podmínkám. To vše umožňuje široké použití těchto psů v nejrůznějších oblastech. Středoasiati jsou rozšířeni zvláště v republikách střední Asie a v jim přilehlých oblastech.
Charakteristika
Robustní pes se silnou kostrou a mohutným osvalením. Často se vyskytují jedinci této rasy se sklony k lymfatičnosti. Silná kůže s dobře vyvinutým a pružným podkožním vazivem, tvoří často na krku záhyby.
Povaha
Pohybově velice aktivní, vyrovnaná, klidná povaha. Dominující jsou aktivní obranářské reakce
Hlava a lebka
Mohutná, v lebeční partii široká s dobře vyvinutými jařmovými oblouky. Čelo je ploché, stop jen lehce naznačen. Čenich je poněkud kratší než lebeční partie, mezi očima široký, směrem ke špičce nosu se zužuje jen nepatrně. Při pohledu shora a zepředu je tlama pravoúhlá, při pohledu z boku má tlama tvar komolého kužele s převislým silným horním pyskem. Nosní houba je široká a černá. U psů se světlou barvou srstí je přípustné hnědé zbarvení nosní houby.
Oči
Tmavé, daleko od sebe posazené, kulaté, hledící zpříma.
Uši
Malé, překlopené, nízko nasazené, trojúhelníkového tvaru, u štěňat se krátce kupírují.
Morda
Zuby a skus : Bílé, silné, pevný skus. Řezáky jsou uspořádány pravidelně v řadě. Nůžkový skus.
Pohlavní výraz
Dobře vyjádřený. Psi jsou mohutnější, silnější a statnější než feny. Pohlavní dimorfismus je zřetelně vyjádřen.
Krk
Krátký, svalnatý, nízko nesený, s linií hřbetu svírá úhel 30 až 40 stupňů.
Trup
Hřbet: Silný, rovný, široký.
Hrudní končetiny
Při pohledu zepředu rovné a rovnoběžné. Jejich délka k lokti, měřené od země k loktům, mírně přesahuje polovinu kohoutkové výšky. Úhel mezi lopatkou a kosti pažní tvoří zhruba 100 stupňů. Předloktí dlouhé, rovné, silné. Nadprstí krátké, široké, silné, kolmo postavené.
Pánevní končetiny
Rovnoběžné, poněkud otevřené na úrovni kolen (lýtka) a patních kloubů. Krátké holeně. Silná kolmo postavená nadprstí.
Hrudník
Široký, svalnatý, dobře klenutá žebra. Spodní linie hrudníku dosahuje až k loktům nebo je dokonce přesahuje.
Břicho
Mírně vtažené.
Kohoutek
Dobře vyznačený zejména u psů. Jeho výška přesahuje o 1 - 2 cm výšku zádě.
Bedra
Krátká, široká, lehce klenutá.
Záď
Široká, svalnatá, téměř vodorovná.
Ocas
Vysoko nasazený, srpovitý, visící, dosahuje až k hleznu. Kupíruje se krátce
Pohyb
Nejtypičtějším druhem pohybu tohoto plemene je těžký, krátký klus a cval. Při klusu se pohybují končetiny přímo vpřed s jistou tendencí směřovat ke středové linii.
Osrstění
Drsná, rovná, s dobře vyvinutou podsadou. Na hlavě a přední straně končetin je srst krátká a dobře přiléhající.
Podle délky srsti se psi rozlišují na :
dlouhosrsté (7 - 8 cm) na hřbetě a po těle, zejména pak na uších, krku zadní straně hrudních a pánevních končetin a na ocase.
krátkosrsté (3 - 5 cm) s hladkou srstí.
Zbarvení
Bílá, šedá, plavá, rezavá, vlkošedá, žíhaná, strakatá a skvrnitá.
Vady
příliš krátká srst, bez podsady, srst měkká, zvlněná nebo kučeravá
obezita, slabá konstituce, rachitida, nedostatečné osvalení
úzká hlava, lehká hlava, špičatý nebo vyhrnutý čenich
vysoko nasazené, nekupírované uši
malá hlava, příliš vystupující jařmové oblouky, klenuté čelo, příliš vyjádřený stop, příliš krátký nebo dlouhý čenich. Vrásky na hlavě
samičí výraz u psů, jednostranný nebo oboustranný kryptorchismus
přehnaná agresivita, bázlivost
nedostatek odvahy, bojácnost
světlé nebo šikmo posazené oči, příliš otevřená víčka, viditelné bělmo
odchylky od formátu
kohoutková výška u psů od 60 do 64 cm včetně, u fen od 58 do 60 cm a kohoutková výška menší než 60 cm u psů, méně než 58 cm u fen
chrup opotřebovaný neúměrně k věku. Ulámané zuby, které však nesmí ovlivňovat správnost skusu. Absence více než dvou prvních premolárů nebo absence jednoho prvního a jednoho druhého premoláru. Lehce nažloutlý odstín zubů
malé, slabé zuby. Nepravidelně řazené řezáky. Všechny odchylky od správného nůžkového skusu. Chybění jednoho řezáku nebo jednoho špičáku. Chybění jednoho třetího nebo čtvrtého premoláru nebo chybění jednoho moláru. Zuby se silně poškozenou sklovinou.
dlouhý krk, nedostatečné osvalení, příliš vyjádřený lalok
zploštělý, méně vyvinutý hrudník. Pod hrudníkem viditelně visící kůže
plochý, úzký, málo prostorný, nedostatečně vyvinutý hrudník
břicho příliš vtažené /jako u chrta/ nebo povolené /objemné/
nízký kohoutek, málo vystupující nad linií hřbetu
měkký nebo lehce klenutý hřbet, sedlovitý nebo kapří hřbet
delší bedra, rovná nebo příliš klenutá, dlouhá bedra, úzká nebo spadající bedra
trochu zkosená záď, úzká, krátká, silně zkosená záď. Přestavěná záď.
nekupírovaný ocas
mírné odchylky v úhlení ramenního kloubu. Tlapy lehce vytočené ven nebo dovnitř, měkčí nadprstí, příliš strmý nebo příliš přeúhlený ramenní kloub, deformace kostí končetin. Měkké nadprstí. Tlapy silně vybočené ven nebo dovnitř.
drobné odchylky od rovnoběžnosti pánevních končetin, lehce vbočená hlezna. Strmější úhlení pánevní končetiny, zřetelné odchylky od paralelního postavení pánevních končetin. Kulaté končetiny. Úhlení pánevní končetiny příliš strmé.
lehké odchylky od předepsané mechaniky pohybu, strnulý, nepřirozený pohyb
Vylučující vady : Všechny odchylky od korektního skusu. Chybějící jeden řezák nebo jeden špičák, jeden třetí nebo čtvrtý premolár nebo jeden molár.
Poznámka
všichni psi musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata zcela spuštěná v šourku.
Knihy, odkazy ...
klub

Osobní stránky, presentace:

Ex Oriente
Barsuk
KROE
Ex Oriente
ALABAY


Návrat na hlavní stránku Návrat na předchozí stránku Slovník kynologických pojmů