St. Bernardshund
(Svatobernardský pes)
Návrat na hlavní stránku
FCI: 61/2.2.2

Výška psimin.70cm
Výška fenymin.65cm
Váha50-91kg
Země původu
Švýcarsko
Celkový vzhled
Silné, úměrně vysoké, ve všech částech pevné, svalnaté tělo s mohutnou hhlavou a vysoce inteligentním výrazem. U psů s tmavou maskou se výraz zdá vážnější, nikdy však zlý.
Hlava a lebka
Mohutná a impozantní. Silné temeno je široké, poněkud vyklenuté a přechází po stranách mírným zaoblením do velmi silně vyvinutých, vysokých partií lící. Týlní hrbol je jen mírně vyvinut. Nadočnicové oblouky jsou velmi dobře vyvinuty a tvoří s podélnou osou hlavy přibližně pravý úhel. Mezi očima počíná u kořene nosu zdánlivě hluboký, zejména v první polovině silně vyznačený a směrem k týlnímu hrbolu se postupně ztrácející vrub, shající přes celé temeno. Boční linie hlavy se od vnějších očních koutků směrem k týlnímu hrbolu značně rozbíhají. Temeno přechází náhle a dosti příkře do partie čenichu.
Kůže tvoří na čele pod očima směrem k čelnímu vrubu se sbližují, víceméně zřetelné, dosti silné záhyby, které zejména v afektu silněji vynikají, avšak nevyvolávají zamračený vzhled. Příliš vyvinuté záhyby nejsou žádoucí.
Oči
Uloženy více kupředu než do strany, jsou středně velké, tmavohnědé, s chytrým, přívětivým výrazem a hlouběji vsazené; spodní víčka zpravidla úplně nepřiléhají a tvoří pak u vnitřního koutku hranatý záhyb. Příliš skleslá víčka s nápadně vystupujícími slznými žlázami nebo silně zarudlý, naběhlý záhyb spojivky a příliš světlé oči jsou nežádoucí.
Uši
Středně velké, dost vysoko nasazené, u základny s velmi silně vyvinutým boltcem, mírně odstávající, pak ostrým ohybem po stranách pokleslé, lnou bez otáčení k tvaru hlavy. Boltec je jemný a tvoří zaoblený, k hrotu poněkud prodloužený trojúhelník, jehož přední okraj přiléhá pevně k hlavě, kdežto zadní okraj, zvláště v pozoru, smí poněkud odstávat. Slabě nasazené uši, které těsně přiléhají k hlavě, dávají hlavě oválný a málo výrazný tvar, kdežto vyvinuté nasazení ucha propůjčuje hlavě hranatější, širší týlní partii a mnohem výraznější tvar.
Morda
Nos - je krátký a neúží se. Kolmý průměr na kořeni nosu musí být větší než jeho délka.
Nosní hřbet není vyklenutý, nýbrž rovný, u některých psů slabě proláklý.
Po celém nosním hřbetu se táhne od kořene až ke špičce nosu dosti široká, zřetelně vyznačená mělká rýha.
Horní pysky jsou silně vyvinuté, nejsou ostře oddělené, nýbrž jejich dolní okraj tvoří pěkný, mírně převislý oblouk.
Spodní pysky nesmějí viset hluboko.
Chrup má být úplný a silný a v dobrém poměru k tvaru hlavy.
Černý vnitřek tlamy je nežádoucí.
Čenich je velmi vyvinutý, široký, s postrannými nozdrami a černý stejně jako pysk.
Krk
Vysoko nasazený, velmi silný, v afektu vztyčený, jinak vodorovný nebo mírně pokleslý. Přechod hlavy k šíji je vyznačen zřetelnou rýhou. Šíje je velmi svalnatá, ze strany klenutá, takže krk vypadá poněkud krátký. Výrazný lalok, jehož přílišný vývin však není žádoucí.
Trup
Lopatky jsou šikmé a široké, velmi svalnaté a šikmé.
Kohoutek je silně vyvinut.
Hrudník je dobře vyklenutý, mírně hluboký, nemá sahat níže než úroveň lokte.
Hřbet je velmi široký a až k bedrům úplně rovný, odtud mírně skloněný a nenápadně přecházející do kořene ocasu.
Záď je dobře vyvinuta, stehna velmi svalnatá.
Břicho je jasně odděleno od velmi silné bederní části, jen málo vtažené.
Hrudní končetiny
Rovné, silné.
Rameno velmi silné a neobyčejně svalnaté.
Pánevní končetiny
Celé silně vyvinuté.
Stehna dobře osvalená.
Hlezna mírně zaúhlená.
Tlapy
Široké, mírně sevřené, se silnými, značně klenutými prsty.
Zbarvení
Bílé s červenou nebo červené s bílou, červená může mít různé odstíny. Na hrudi, na končetinách a na konci ocasu jsou bílé znaky, kolem krku je bílý kolárek, čenichová partie, čelo a šíje také bílá.
Knihy, odkazy ...
Klub chovatelů svatobernardských psů a landserů
Ota Vondrouš
Ptácká 215/87, 293 01 Mladá Boleslav
Osobní stránky, presentace:

Z HORNÍ BEROUNKYchov. stanice


Návrat na hlavní stránku Návrat na předchozí stránku Slovník kynologických pojmů