Mastin de los Pirineos
Pyrenejský mastin
Návrat na hlavní stránku
FCI: 92/2.2.2

Výška psimin.77cm,
lépe min.81cm
Výška fenymin.72cm,
lépe min.75cm
Země původu
Španělsko
Celkový vzhled
Jde o velmi velkého psa nadprůměrného formátu a středních proporcí. Je haronický, vysloveně silný a svalnatý. Pevná kostra. Přes svoji velikost nesmí budit dojem těžkopádnosti ani lenivosti. Srst není přehnaně dlouhá.
Charakteristika
Hlídání a obrana. Plaší, bojácní a povahově nevyrovnaní jedinci musí být vyloučeni z chovu.
Dříve se pyrenejští mastinové používali k obraně před šelmami, především proti vlku a medvědovi. Dnes je to vynikající hlídací pes zemědělských usedlostí a jejich obyvatel, je snadno cvičitelný.
Povaha
Vůči lidem přátelský, klidný, ušlechtilý a velmi inteligentní pes, je současně odvážný a hrdý vůči cizím, před nimiž nikdy neuhýbá. Jeho vztah k ostatním psům je dobromyslný a díky své síle si je vědom své převahy. Je-li třeba bojuje velmi zdatně a šikovně. Jeho temný štěkot vychází z hloubi hrudníku, jeho výraz je bdělý.
Hlava a lebka
Velká silná, přiměřeně dlouhá. Délka mozkovny je v poměru 5:4 k délce hřbetu nosu. Podélné osy lebky a tlamy jsou velmi lehce divergující až téměř souběžné. Při pohledu shora musí být hlava a tlama stejnoměrně formovaná, bez velkého rozdílu v šířce u nasazení tlamy a ve spáncích. Při pohledu ze strany by měla být hlava hluboká a neměla by být klenutá.
Temeno široké, silné, z profilu lehce konvexní. Šířka mozkovny odpovídá její délce nebo ji lehce přesahuje. Týlní hrbol je vyjádřen.
Stop mírný, málo vyjádřený, ale přesto viditený.
Délka mozkovny je v poměru s délkou hřbetu nosu 5:4. Šířka mozkovny odpovídá její délce nebo ji poněkud přesahuje.
Oči
Malé, mandlového tvaru, přednost mají tmavé oči. Pozorný, ušlechtilý, sympatický a inteligentní výraz, velmi ostrý pohled vůči cizím.
Oční víčka černě zbarvená. Je-li vzbuzena pozornost psa, jsou víčka pevně přiléhající k oční bulvě povytažena. V klidu je pro plemeno typické lehce povolené dolní víčku, které odhaluje malý proužek spojivky.
Řasy výrazné a černé.
Uši
Středně velké, trojúhelníkové, ploše visící, nasazeny nad linií očí. V klidu visí a dobře přiléhají k líci. Při vzrušení zřetelně odstávají od tváře, v zadní části horní třetiny mírně vztyčené. Uši musí být nekupírované.
Morda
Horní pysk by měl bez jakéhokoliv náznaku hadrovitosti dobře překrývat spodní pysk. Spodní pysk tvoří výrazný koutek tlamy. Sliznice by měly být černé.
Zuby bílé, silné a zdravé. Velké, špičaté a dobře zapadající špičáky, aby mohly dobře uchopit kořist. Silné a mohutné stoličky. Řeáky spíše malé. Nůžkový skus. Plný počet premolárů (třenových zubů).
Hřbet nosu při pohledu z profilu rovný. Při pohledu shora je tlama lehce trojúhelníková, protože od svého širokého nasazení se směrem k nosní houbě postupně a zřetelně zužuje, aniž by však působila špičatým dojmem.
Nosní houba černá, vlhká, velká a široká.
Krk
Ve tvaru komolého kužele, široký, silný, svalnatý, ohebný. Kůže silná a poněkud volná. Dvojitý dobře vyvinutý, ale ne přehnaný lalok.
Trup
Pravoúhlý, mohutný a robustní, budí dojem velké síly, je ale pohyblivý a pružný.
Kohoutek dobře vyjádřený.
Linie hřbetu rovná, vodorovná i v pohybu
Hřbet silný, svalnatý.
Bedra dlouhá, široká a silná, ke slabinám se poněkud zužují.
Záď široká a silná. K horizontále a linii hřbetu skloněná cca 45 stupňů. Výška zádi odpovídá kohoutkové výšce.
Hruď široká, hluboká, dobře osvalená, mohutná. Vystupující prsní kost. Žebra s velkými mezižeberními mezerami, dobře klenutá. Poměr kohoutkové výšky k obvodu hrudníku odpovídá zhruba 7:10.
Břicho přiměřeně vtažené, hluboké a velmi široké slabiny.
Vzhledem k přiměřeným proporcím měří délka trupu jen o něco více než kohoutková výška. Ve všech proporcích vyvážený a harmonický pes.
Poměr kohoutkové výšky k obvodu hrudníku činí přibližně 7:10.
Hrudní končetiny
Při pohledu zepředu svislé, rovné a rovnoběžné. Svaly a šlachy jsou zřetelně patrné. Předloktí třikrát delší než nadprstí. Silné kosti se silným nadprstím.
Plece dobře osvalené, lopatka šikmo uložená, delší než předloktí.
Nadloktí velmi silné, lokty silných kostí dobře přiléhající ke hrudnímu koši.
Předloktí silné kosti, rovné a silné.
Úhel lopatka-pažní kost cca 100 stupňů.
Úhel pažní kost-předloktí cca 125 stpňů.
Přední nadprstí při pohledu z boku málo skloněné, prakticky je pokračováním předloktí.
Pánevní končetiny
Silné, svalnaté. Při pohledu ze strany přiměřeně úhlené. Při poheldu zezadu a ze strany svislé, zadní nadprstí rovné a svislé. Pánevní končetina musí psovi poskytovat potřebný silný a elegantní posun.
Stehno silné a svalnaté.
Úhel pánev-stehno cca 100 stupňů
Podkolení dlouhé, dobře osvalené, silných kostí
Úhel stehno-podkolení cca 120 stupňů
Zadní nadprstí dobře vyjádřená s viditelnou achilovkou.
Úhel hlezna otevřený, cca 130 stupňů
Tlapy
Hrudní končetiny: kočičí tlapka. Prsty uzavřené, se silnými a vysoko klenutými články. Drápy a polštářky silné a odolné. Přiměřeně vyvinutá a osrstěná kůže mezi prsty.
Pánevní končetiny: kočičí tlapky, lehce oválné, poněkud delší než tlapy hrudních končetin. Jednoduché nebo dvojité paspárky mohou také chybět, mohou se také amputovat. Při stejné kvalitě psů se dá přednost psům s dvojitými paspárky.
Ocas
Středně vysoko nasazen, v nasazení velmi silný, silný a ohebný. Srst je vysloveně dlouhá a tvoří nádhernou vlajku. V klidu ocas visí, dosahuje nejméně k hleznům, v poslední třetině vždy trochu zahnutý. V pohybu a při vzrušení nese pes ocas jako šavli, na konci výrazně zatočený (háčkující), ale nikdy není zahnutý v celé své délce, ani zcela vytočený nahoru nebo ležící na hřbetě.
Pohyb
Přednost se dává klusu, který by měl být harmonický, silný a elegantní. Bez sklonu k vybočování. Žádný mimochod.
Osrstění
Kůže elastická, silná, růžová s tmavě pigmentovanými místy. Všechny sliznice mají být černé.
Hustá, silná a přiměřeně dlouhá srst. Ideální je polodlouhá srst, jejíž délka je uprostřed horní linie těla zhruba 6 až 9 cm, srst je delší na plecích, na krku a pod břichem, na zadní straně končetin a na ocasu, kde na vlajce není její struktura tak drsná jako na ostatních částech těla. Srst by měla být drsná, její struktura není vlněná.
Zbarvení
Základní barva bílá, vždy s dobře utvářenou maskou. Někdy jsou na těle psa nepravidelně rozmístěné ostře ohraničené skvrny stejné barvy jako maska. Uši jsou vždy skvrnité. Tříbarevné nebo čistě bílé exempláře jsou nežádoucí. Špička ocasu a spodní části končetin jsou vždy bílé. Maska má být dobře ohraničená. Výhodou je ostré ohraničení skvrn. Srst by měla být od kořínků co nejsvětlejší, v ideálním případě zcela bílá. Nejvíce oceněné barvy jsou (v pořadí oblíbenosti) čistě bílá (sněhově bílá) se středně šedými, intenzivně zlatožlutými, hnědými, černými, stříbřitě zbarvenými, světle béžovými, pískově zbarvenými nebo žíhanými skvrnami. Nežádoucí jsou červené skvrny a bílo-žlutá základní barva.
Vady
Všechny odchylky od výše uvedených bodů musí být posuzovány jako vada, jejíž hodnocení by mělo být v přesném poměru se stupněm odchylky.
Lehké nedostatky:
při pohledu z profilu lehce klenutý hřbet nosu, chybění premoláru, klešťový skus, linie hřbeti ne zcela rovná, v pohybu se vlnovitě pohybuje, ale tento pohyb není přehnaný velmi lehká plachost, srst lehce zvlněná, srst ve střední části hřbetní linie poněkud přesahující délku 9 cm,
Těžké vady: (vylučují zadání známky "výborný"):
špičatá nebo přehnaně tupá tlama celková slabost končetin a tlap, končetiny nepostaveny svisle, mírný podkus, ztráta více premolárů nebo špičáků, která nevznikla úrazem, drobné vady zámku skusu špičáků, lehce pronesený hřbet, oproti kohoutku silně přestavěná záď, v pohybu vybočující tlapy hrudních končetin do stran, kravský postoj hlezen v klidu a v pohybu, silně zvlněná nebo rozcuchaná srst, srst ve střední části hřbetní linie kratší než 6 cm nebo delší než 11 cm, chybějící maska, neskvrnité uši, kupírované uši nebo ocas, silně vyjádřené ektropium nebo entropium, celkově nevyrovnaná povaha, celková slabost nebo lymfatický vzhled, ocas položený na zádi, chybějící vlajka, chybějící háčkování na špičce ocasu
Diskvalifikující vady: (vylučující uznání čistokrevnosti psa) rozštěp nosu, velmi výrazný předkus nebo podkus, depigmentovaná nosní houba nebo sliznice, chybějící bílá barva, špička ocasu a dolní části končetin jiné než bílé, srst výlučně bílá, chybějící maska, srst ve střednáí části hřbetní linie jen 4 cm dlouhá nebo kratší, nebo delší než 13 cm, neostře ohraničené skvrny, špatně se odlišující od základní barvy a náznaky křížení s jinými plemeny
Poznámka
Psi musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata zcela uložená v šourku.
Knihy, odkazy ...
Moloss Club CZ
Ing. Kateřina Bečková
Havlíčkovo nám. 258, 334 01 Přeštice
Email: beckova@noise.cz
Osobní stránky, presentace:


Návrat na hlavní stránku Návrat na předchozí stránku Slovník kynologických pojmů