Leonberger
(Leonberger)
Návrat na hlavní stránku
FCI: 145/2.2.2

Výška psi72-80cm,
ideální 76-78cm
Výška feny65-75cm,
ideální 70-72cm
Váha42-50kg
Země původu
Německo
Celkový vzhled
Podle původního záměru je Leonberger veliký, silný a přesto elegantní pes. Vyznačuje se harmonickou stavbou těla a sebevědomým klidem při živém temperamentu. Obzvláště pes je mocný a silný.
Proporce
Výška v kohoutku v poměru k délce trupu je 9:10, hloubka hrudníku je přibližně 50% výšky v kohoutku.
Chování a charakter (povaha)
Jako rodinný pes je Leonberger při dnešních životních podmínkách příjemný partner, kterého můžete vzít bez větších problémů kamkoliv a který se vyznačuje vyslovenou láskou k dětem. Není ani bázlivý ani agresivní. Je příjemným společníkem ve všech životních situacích díky poslušnosti a nebojácnosti. K požadovaným povahovým vlastnostem patří především:
- sebejistota a suverénní klid, střední temperament (mimo jiné také hravost)
- disciplinovanost
- dobrá učenlivost a pozornost
- necitlivost vůči hlukům
Hlava
Jako celek je hlubší než širší a spíš protáhlá než podsaditá, poměr čenichové partie a mozkovny je 1:1. Celá je osrstěná bez čelních vrásek.
Z profilu a zepředu mírně klenutá, mohutností odpovídá tělu a končetinám, ne však těžká. Zadní část není podstatně širší než část oční.
Stop jasně znatelný, ale mírně výrazný.
Čenichová partie spíše dlouhá, nepřecházející do špičky, nosní hřbet rovnoměrně široký, nikdy nespuštěný, spíš lehce klenutý (beraní nos).
Líce jen málo vyvinuté.
Oči
Od světle hnědých až pokud možno do hodně tmavě hnědých, středně velké, oválné, ani hluboko položené ani vystupující, ani blízko ani daleko od sebe položené, oční víčka přiléhající, neviditelné spojivky, oční bělmo (viditelná část oka nezakryta víčky) není zarudlé.
Uši
Posazené vysoko a ne daleko vzdu, svěšené, středně velké, přiléhající, masité.
Morda
Pysky přiléhající, černé, úhel zavřený.
Mohutná čelist s perfektním pravidelným nůžkovým skusem, přičemž horní řada zubů přesahuje bez jakékoli mezery řadu dolní a zuby stojí v čelisti svisle, 42 zdravých zubů podle zubního vzorce (chybějící M3 je tolerováno), klešťový skus je přípustný, v dolní čelisti žádné zařazení u špičáků.
Nos je vždy černý.
Krk
V mírném oblouku přechází plynule do kohoutku, spíš o něco delší než podsaditý, bez volné krční kůže nebo kožních laloků.
Trup
Bedra široká, silná, dobře osvalená.
Záď široká, relativně dlouhá, mírně zaoblená, plynule přechází do kořene ocasu, nepřestavěná.
Hruď široká, hluboká, přinejmenším až do výšky kolenního kloubu, ne sudovitá, spíše oválná.
Hřbet pevný, rovný, široký.
Kohoutek je výrazný, obzvláště u psů.
Hrudní končetiny
Velmi silné, obzvláště u psů.
Rovné, pararelně postavené, ne však úzce.
Ramena dlouhá, šikmo uložená, společně tvoří ne tak tupý úhel, dobře osvalená, kolenní klouby přiléhají.
Nadprstí silná, pevná, z čelního pohledu rovná, z pohledu ze strany spíše svisle postavená.
Pánevní končetiny
Ze zadního pohledu postavení nepříliš úzké, paralelní, tlapy a hlezna ani vybočené ani vbočené, paspárky musí být odstraněny.
Pánev šikmo položená.
Stehna značně dlouhá, šikmo položená, silně osvalená, společně s lýtkem tvoří jasný úhel.
Hlezna silná, výrazně úhelná.
Tlapy
Hrudní končetiny: tlapy rovně postavené (ani vybočené ani vbočené), oblé, zavřené, prsty dobře klenuté, černá bříška.
Pánevní končetiny: tlapy rovně postavené, jen málo podlouhlé, prsty klenuté, polštářky černé.
Ocas
Bohatě osrstěný, v postoji rovně svěšený, také v pohybu jen lehce stočen a nesený pokud možno jen v prodloužené linii hřbetu.
Pohyb
Rovnoměrný plynulý pohyb, v chůzi a klusu rozsáhlý záběr předních končetin a plynulý posuv těla, z předního a zadního pohledu přímočaré vedení pohybu končetin.
Osrstění
Kvalita:
Středně jemná až hrubá, dostatečně dlouhá, přiléhající, i přes hustou podsadu ještě jasně znatelná tělesná kostra, rovná, mírně zvlněná ještě povolená, na krku a prsou-obzvláště u psů-tvoří hřívu, výrazné osrstění předních končetin a výrazné kalhotky na zadních.
Zbarvení
Žlutá, červená, červenohnědá, ještě také pískové barvy (plavě žlutá, krémová) a všechny jejich kombinace, vždy s černou maskou, černé úhlování přípustné. Černá však nesmí určovat základní barvu psa. Zesvětlení základní barvy na spodní straně ocasu a krčním límci, osrstění předních končetin a kalhotek nesmí být tak výrazné, aby nebyla narušena harmonie. Malá bílá skvrna na prsou a bílá srst na prstech jsou tolerovány.
Vady
Každá sebemenší odchylka od uvedených bodů musí být hodnocena jako nedostatek, každá výraznější jako chyba. Hodnocení musí být v přesném poměru se stupněm odchylky a musí se brát v úvahu, do jaké míry je narušena podstata (především povaha, typ, harmonie, pohyb).
Vady, které vylučují chovnost a nepřipouští pozitivní ohodnocení ve smyslu chovnosti:
- bázlivý a agresivní psi
- silné anatomické chyby (např. vyloženě kravský postoj, kapří hřbet, silně klesající záď, extrémní vytočení předních tlap, absolutně nedostačující úhel v ramenou, lokti a koleni nebo v kloubech uplatňujících se při skocích)
- chybějící zuby (s vyjímkou M3)
- předkus a podkus a jiné další chyby skusu
Knihy, odkazy ...
Kuntová, D.:Leonberger,České Budějovice, DONA, 1994
SP6/98 str.13-17
Klub chovatelů leonbergrů
Lubomír Michálek
Sosnová 162, 470 01 Česká Lípa
Osobní stránky, presentace:
Martin
Achát Severozápadní cesta - prezentace chovného psa
ENSSON BOHEMIA


Návrat na hlavní stránku Návrat na předchozí stránku Slovník kynologických pojmů