Fila brasileiro
Brazilská fila
Návrat na hlavní stránku
FCI: 225/2.2.1

Výška psi65-75cm
Výška feny60-70cm
Váha psimin.50kg
Váha fenymin.40kg
Země původu
Brazílie
Celkový vzhled
Typicky molossoidní plemeno. Silné kosti, pravoúhlá stavba těla, kompaktní, ale i harmonická a s dobrými proporcemi. Přes soji váhu se vyznačuje viditelnou pohyblivostí. Feny musí mít vysloveně smičí výraz, což je na první pohled odlišuje od psů.
Výraz v klidu uvolněný, klidný a plný sebevědomí. Nikdy nemá znuděný nebo nepřítomný výraz. Je-li vzbuzena její pozornost, zrcadlí její výraz rozhodnost a ostažitost opět spolu s rozhodným ohledem.
Charakteristika
Podstatný podíl její charakteristiky tvoří odvaha, rozhodnost a zřetelná statečnost. Vůči svému majiteli a jeho rodině je oddaná a vůči dětem navýsost tolerantní. Její věrnost se stala v Brazílii příslovečnou. Vždy vyhledává společnost svého pána. Jednou z povahových vlastností je nedůvěra (lze rovněž přeložit jako nenávist) vůči cizím. Je klidná, jejím sebevědomím ani sebedůvěrou neotřesou ani neznámé zvuky, ani nové prostředí. Jako hlídací pes je nepřekonatelná, svými instinkty je to lovecký pes pro velkou zvěřinu a strážní pes pro stáda skotu.
Povaha
Hlava a lebka
Hlava je velká, těžká, mohutná, přitom však vždy v dobrém poměru k celému tělu. Při pohledu shora se podobá lichoběžníku, v němž je hlava vepsána ve tvaru hrušky. Při pohledu ze strany by měly být hlava a lebka zhruba v poměru 1:1 (jedna ku jedné), přičemž tlama je nepatrně kratší než lebka.
Lebka opisuje z profilu lehký oblouk od stopu až k týlnímu hrbolu, který je vyjádřen, obzvláště u štěňat. Při pohledu zepředu je lebka veliká, široká, horní linie lehce klenutá. Boční linie probíhají v oblouku, který se ve směru tlamy mírně zužuje, téměř svisle. Nikdy nevykazuje stop.
Stop: Obzvláště při pohledu zepředu chybí. Středová rýha je lehce vyjádřena a do zadu mírně stoupá. Při pohledu ze strany je stop mírně naznačen, šikmý a ve skutečnosti je formován pouze dobře vyvinutým obočím.
Oči
Středně velké až velké, tvaru mandle, posazené poměrně daleko od sebe a středně až hluboko uložené. Povolené barvy očí: od tmavě hnědé po žlutou - vždy shodně s barvou srsti. Následkem množsdtví volné kůže mají mnohé fily visící dolní víčka, což se neposuzuje jako vada, protože tato maličkost podtrhuje typický melancholický výraz rasy.
Uši
Visící, velké, silné, ve tvaru V. Široké v nasazení, ke špičce se zužují. Špičky zaoblené. nasazené na zadní části lebky, v klidu ve výši očí. V afektu se uši nacházejí nad touto základní pozicí. Nasazení ucha je na předním okraji výš než na zadním. Uši visí a přiléhají ke tváři, nebo jsou složené dozadu, takže je pak vidět vnitřek ucha.
Morda
Silná, hluboká a široká, vždy v souladu s lebkou. Při pohledu shora je pod očima dobře vyplněná, až ke středu se zužuje a pak až ke konci čenichu se opět nepatrně rozšiřuje. Při pohledu ze strany je horní linie rovná nebo lehce konvexní (římský nos), ale nikdy konkávní. Přední strana tlamy je pravoúhlá, s malou prohlubní přímo pod čenichem a s horním pyskem tvoří perfektní oblouk. Horní pysk je silný, masitý, visící, padá přes dolní pysk a tím formuje dolní linii tlamy, která s horní linií téměř rovnoběžná. Okraje pysků jsou vždy vidět. Dolní pysk přiléhá až ke špičákům k dolní čelisti, odtud je volný se zoubkovaným okrajem. Tlama je v nasazení velmi hluboká, hloubka ale není větší než délka tlamy. Okraje pysků tvoří obrácené "U".
Nos má dobře vyvinuté otevřené nosní otvory, které však nemají šířku čelisti. Barva černá.
Zuby jsou širší než delší, silné a bílé. Horní řezáky jsou u kořene široké a na okrajích ostré. Špičáky jsou silné, dobré a široce v čelistech posazené. Ideální skus je nůžkový, klešťový skus je ale přípustný.
Krk
Mimořádně silný a osvalený, působí krátkým dojmem. Na horní straně lehce klenutý a od hlavy dobře odsazený. Lalok na hrdle.
Trup
Horní linie: kohoutek na lehce klesající linii, protože vzdálenost lopatek mezi sebou je značná. Kohoutek níže než záď. Za kohoutkem horní linie není směr a lehce k zádi stoupá. Linie hřbetu není nikdy klenutá nebo klesající.
Záď: Široká a dlouhá, s horizontálou tvoří úhel zhruba 30stupňů, lehce zaoblená. Záď je o něco výš než kohoutek. Při pohledu zezadu je záď zhruba stejně široká jako hrudní koš, u fen smí být i širší.
Trup: Hrudní koš široký, hluboký a silný, krytý silnou, volnou kůží. Hrudní koš je delší než zadní část. Délka těla odpovídá výšce plus 10%, přičemž se měří od ramene k sedací kosti.
Hrudní koš: Dobře klenutá žebra, jejichž oblouk ale nesmí ovlivnit polohu lopatek. Hluboká a prostorná hruď, hloubka hrudního koše sahá až k lokti. Velmi výrazná prsní kost.
Bederní partie: Kratší a ne tak hluboká jako hrudní koš. Bedra a hrudník jsou od sebe výrazně odsazeny. U fen jsou slabiny v dolní části lépe vyvinuty. Při pohledu shora jsou bedra užší než hrudník a záď, nemají ale být příliš zúžená.
Dolní linie: dlouhý hrudník s linií probíhající paralelně s podložkou. Linie břicha lehce dozadu stoupá, ale ne jako u vipeta.
Hrudní končetiny
Partie plecí by měla být tvořena dvěmi stejně dlouhými kostmi (lopatka a pažní kost). Lopatka svírá s horizontálou úhel 45 stupňů, s pažní kostí úhel 90 stupňů. Spojení lopatky s pažní kostí tvoří ramenní kloub. Ten se nachází na stejné úrovni s předhrudím, ale nepatrně vzadu. V ideálním případě se ramenní kloub nachází na poloviční vzdálenosti dolního okraje hrudníku od kohoutku. Myšlená svislice spuštěná z kohoutku by se měla dotýkat lokte a dosahovat tlapy.
Silné kosti, běhy paralelní, až k nadprstí rovné. Nadprstí krátké, viditelně silné, lehce klenutý kloub u nadprstí. Délka končetiny od podložky až k lokti je 50% kohoutkové výšky.
Pánevní končetiny
Poněkud lehčí kosti než u hrudní končetiny, ale nikdy lehká stavba kostí. Stehna jsou díky silnému osvalení oblá. Tyto svaly vycházejí z pánevní (ilium) a sedací kosti (ischium), které tvoří vnější hranici pánevní končetiny. Z tohoto důvodu musí být sedací kost správné délky.
Pánevní končetiny jsou paralelní, silně vyvinutá hlezna, zadní nadprstí lehce klenuté a vyšší než nadprstí hrudní končetiny. Kolenní kloub a hlezno přiměřeně úhlené.
Tlapy
Hrudní končetiny: Silné dobře klenuté prsty, které však nemají být příliš uzavřené. Polštářky masité, široké a vysoké. V ideálním případě směřují tlapy přímo kupředu. Silné tmavé drápy, bílé drápy jsou přípustné v případě, že srst na prstech nebo tlapách je bílá.
Pánevní končetiny: Poněkud oválnější než u hrudních, ale jinak stejný popis. Bez paspárků.
Ocas
Velmi široký v nasazení, středně vysoko nasazen, od výšky hlezna se zřetelně zužuje. Pokud je fila vzrušena, nese ocas nahoru a oblouk u konce ocasu je výraznější. Nikdy by neměla nést ocas stočený nad hřbetem.
Pohyb
Pohyb by měl být vydatný a pružný. Její pružný krok připomíná pohyb velkých kočkovitých šelem. Jejím hlavním znakem je mimochod - druh chůze, při němž se páry končetin na téže straně pohybují paralelně v páru vpřed a vzad. Tím vzniká houpavý a vlnivý pohyb celého těla psa (tzv. velbloudí mimochod), zdůrazněný podél celé horní linie až po ocas. V kroku je hlava nesena níže než hřbet. Fila vykazuje pružný, lehký klus s vydatnými kroky. Trysk je plný síly a u tak velkého a těžkého psa je neočekávaně rychlý. Vzhledem ke své typicky molossoidní stavbě těla má člověk z pohybu Fily dojem, že by mohla kdykoliv naprosto neočekávaně změnit směr.
Osrstění
Jedním z nejvýraznějších znaků rasy je silná, volná kůže, která pokrývá celé tělo.
Velmi volná na krku, kde tvoří na hrdle lalok, na hrudníku a na břiše. Některé fily mají po straně hlavy nebo na kohoutku vrásku, která probíhá (z kohoutku) až na plece. Pokud je fila v klidu, je hlava bez vrásek. Jakmile je vzbuzena její pozornost, stažením kůže vznikají drobné vráskz podél lebky.
Osrstění krátké, hladké, přiléhající těsně k tělu.
Zbarvení
Všechny jednobarevné s výjimkou diskvalifikujících barev (bílé, myší šedi stejně jako skvrnité nebo merle). Zcela žíhané fily mohou vykazovat zcela sětlé stejně jako zcela tmavé žíhání. Přípustná je černá maska, ale nemusí být. U všech povolených barev mohou být drobné bílé odznaky na hrudi, tlapách a špičce ocasu. Jinak na ostatních místech nežádoucí. Bílé odznaky, pokrývající více než čtvrtinu povrchu těla je třeba postihovat.
Vady
Kryptorchismus nebo monorchismus, pokus odstranit exteriérové vady umělými zásahy, albinismus, vady v typu atd.
Diskvalifikující vady:
agresivita proti majiteli, bojácnost, růžová nosní houba, podkus, předkus, pokud jsou při zavřené tlamě vidět zuby, modré (porcelánové) oči, chybění špičáku nebo stoličky s výjimkou M3, kupírované ucho nebo kupírovaný ocas, záď níže než kohoutek, bílé fily, barvy myší šedi, skvrnité a fily s merle faktorem, příliš malá kohoutková výška (pod 65 u psů a pod 60 cm u fen), nedostatek volné kůže, jiný krok než mimochod.
Velmi těžké chyby:
malá hlava, suchý horní pysk (bez pysků), výrazný stop při pohledu zepředu, vystupující oči, chybění dvou zubů bez ohledu na P1, chybějící lalok, apatie nebo bázlivost, negativní reakce při výstřelu, kapří hřbet, rovná linie hřbetu (nestoupající k zádi), břicho příliš vtažené, kravský postoj, chybné úhlení pánevních končetin (rovná hlezna), slabé kosti, chybějící substance, příliš velká velikost (více než 75 cm u psů a více než 70 cm u fen), bílé odznaky, které pokrývají více než čtvrtinu těla, nedostatečná pigmentace okrajů očních víček, kulaté oči, kvadratická stavba těla.
Těžké chyby:
krátká tlama, malé uši, vysoko nasazené uši, příliš světlé oči, tvorba vrásek na lebce v případě, že je pes v klidu, předkus, chybění dvou zubů, horizontální vrásnění pod hrdlem, které netvoří lalok, klesající hřbet, úzká záď, ocas nesený stočený nad hřbetem, příliš malá hloubka hrudníku, jakékoliv odchylky u nadprstí hrudní i pánevní končetiny, přehnaně úhlené hlezno, nedostatečně prostorný pohyb.
Lehké chyby:
Všechno co odporuje standardu
Dodatek: test povahy popsaný v dalším je v zemi původu nutný k získání titulu šampiona:
Test povahy:
Je obvyklý pro všechny fily starší 12 měsíců, pokud se chtějí ucházet o titul vítěze. Jako šampionové musí mít doklad o tom, že obstáli v testu povahy. Tento test povahy se provádí na všech speciálních výstavách. Na velkých výstavách je dobrovolný a záleží na posuzovateli. Předpokladem je, že se test povahy skládá veřejně a mimo kruh pro posuzování. Zkouška se skládá:
1) napadení s holí. Očekává se, že pes útočníka napadne zepředu, a to bez podpory pána, přičemž vystavovatel nebo předvaděč se nepohne z místa Je zakázáno se psa dotknout nebo ho uhodit.
2) test lhostejnosti k výstřelu. Výstřely se odpalují ve vzdálenosti 5 metrů od psa. Pes má vyjadřovat pozornost a současně sebevědomí a jistotu.
3) během celého předvádění v kruhu má posuzovatel analyzovat chování a povahu fily a mimořádnou pozornost věnovat výrazu.
Během testu povahy by se mělo sledovat:
- nedůvěřivost vůči cizím
- sebejistota, odvaha, rozhodnost a statečnost každého zvířete
Poznámka
Psi musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata zcela spuštěná v šourku.
Knihy, odkazy ...
SP9/98 str.13-17
Moloss Club CZ
Ing. Kateřina Bečková
Havlíčkovo nám. 258, 334 01 Přeštice
Email: beckova@noise.cz
Osobní stránky, presentace:

Fi-it
Ze Šakalího dvora
Anděl údolí
Strážnický ráj
BRAZILSKÁ FILA nový internetový server


Návrat na hlavní stránku Návrat na předchozí stránku Slovník kynologických pojmů