Deutsche Dogge
(Německá doga)
Návrat na hlavní stránku
FCI: 235/2.2.1

Výška psimin. 80cm
Výška fenymin. 72cm
Váha45-55kg
Země původu
Německo
Celkový vzhled
Německá doga spojuje ve svém ušlechtilém zjevu velikost, silnou a dokonalou stavbu těla s hrdostí, silou a elegancí.
Povaha
Přátelská, milá a přítulná vůči majitelům, zvláště pak k dětem, zdrženlivá k cizím. Požadován je sebejistý, neohrožený, snadno ovladatelný a učenlivý doprovodný a rodinný pes, kterého lze jen obtížně vyvést z míry, bez projevů agresivního chování.
Hlava a lebka
V souladu s celkovým vzhledem protáhlá, úzká, výrazná, jemně členěná (zvláště partie pod očima), nadočnicové oblouky dobře vyvinuté, aniž by však vystupovaly dopředu. Vzdálenost od špičky nosu k zřetelně vyznačenému stopu a od stopu k slabě vyvinutému týlnímu hrbolu by měla být pokud možno stejná. Vrchní linie čenichu by měly probíhat rovnoběžně. Při pohledu zepředu musí hlava působit jako úzká, přičemž nosní hřbet by měl být co nejširší a lícní svaly jen slabě naznačené, rozhodně ne vystupující vpřed.
Oči
Středně velké, kulaté, co nejtmavší, s živým, chytrým výrazem. U modrých dog je přípustné oko o něco světlejší. U černobíle skvrnitých zvířat se tolerují světlé knebo různobarevné oči. Víčka mají velmi dobře přiléhat.
Uši
Od přírody zavěšené, vysoko nasazené, středně velké, předními okraji přiléhající k tvářím.
Morda
Čelisti
Dobře vyvinuté, široké čelisti. Silný zdravý a úplný nůžkový skus.
Nos
Dobře tvarovaný, spíše široký než kulatý, s velkými nosními dírkami. Musí být černý s vyjímkou černobíle skvrnitých dog. U těch je černý nos žádoucí, černě skvrnitý nebo masově zbarvený nos se toleruje.
Čenichová partie
Má být hluboká a pokud možno pravoúhlá. Dobře vyznačené ústní koutky. Dobře pigmentované pysky. U černobíle skvrnitých dog se tolerují nedokonale pigmentované nebo masové pysky.
Krk
Dlouhý, suchý, svalnatý. S dobře vyvinutým přechodem, směrem k hlavě se mírně zužuje, s klenutou linií šíje. Vznosně zpříma nesený, přičemž se trochu šikmo naklání dopředu.
Trup
Tělo působí téměř kvadraticky, to platí zvláště pro psy. Délka trupu (od vrcholu k hrudní kosti až po sedací hrbol) by neměla o vícenež 5% překročit kohoutkovou výšku psů a o 10% kohoutkovou výšku fen.
Hřbet
Krátký a napjatý, v téměř rovné linii nepatrně spadající dozadu. Bedra mírně klenutá, široká, mohutně osvalená.
Záď
Široká, mohutně osvalená, od kosti křížové ke kořeni ocasu mírně spadající dolů a nepozorovaně přecházející v kořen ocasu.
Hrudní koš
Dosahující až k loktům. Dobře klenutá, daleko sahající žebra. Hruď dobré šířky, s vyjádřeným předhrudím.
Spodní linie
Břicho dozadu dobře vtažené, se spodní stranou hrudního koše tvořící pěkně klenutou linii.
Hrudní končetiny
Plece
Mohutně osvalené. Lopatkový list, dlouhý a šikmo uložený, tvoří s ramenem úhel asi 10 - 11 stupňů.
Rameno
Silné a svalnaté, dobře přiléhající, mělo by být o něco delší než lopatka.
Loket
Ani vbočený, ani vybočený.
Předloktí
Silné, svalnaté, při pohledu zepředu i ze strany naprosto rovné.
Zápěstní kloub
Silný, stabilní, jen nepodstatně se odlišující od struktury předloktí.
Zápěstí
Silné, při pohledu zepředu rovné, při pohledu ze strany jen nepatrně směřující dopředu.
Tlapky
Zakulacené, klenuté vysoko do výšky a dobře uzavřené (kočičí tlapky). Drápy krátké, silné, co nejtmavší.
Pánevní končetiny
Veškeré kosti pokrývá mohutné svalstvo, takže záď, boky a stehna působí široce a zakulaceně. Silné, dobře zaúhlené pánevní končetiny jsou při pohledu zezadu rovnoběžné s předními.
Stehna
Dlouhá, široká, dobře osvalená.
Kolena
Silná, téměř kolmo stojící pod kyčelním kloubem.
Bérce
Dlouhé, přibližně stejně dlouhé jako stehna, dobře osvalené.
Hlezna
Silná, stabilní, ani vbočená, ani vybočená.
Nárt
Krátký, silný, téměř svisle stojící k zemi.
Zadní tlapy
Zakulacené, vysoko klenuté a dobře uzavřené (kočičí tlapky). Drápy krátké, silné a co nejtmavší.
Ocas
Dosahující až k hleznu. Vysoko a široce nasazený, směrem ke konci se rovnoměrně zužuje. V klidu svěšený dolů a přirozeně zahnutý, při vzrušení nebo při běhu mírněš šavlovitě nesený, ale ne výrazně nad hřbetní linií. Kartáčovitý ocas není žádoucí.
Pohyb
Harmonický, vláčný, prostorný, mírně pérující, přičemž končetiny se při pohledu zepředu i zezadu musí pohybovat rovnoběžně.
Osrstění
Velmi krátké a husté, hladce přiléhající, lesklé.
Kůže
Těsně přiléhající, u jednobarevných dobře pigmentovaná. u černobíle skvrnitých dog odpovídá rozložení pigmentu skvrnám.
Zbarvení
Německá doga je chována ve třech samostatných varietách: žluté a žíhané, skvrnité, černé a modré.
Žlutá
Světle zlatožlutá až sytě zlatožlutá, žádoucí je černá maska. Nežádoucí jsou malé, bílé odznaky nahrudi a na prstech.
Žíhaná
Základní barva je světle zlatožlutá až k syté zlatožluté, s černým pokud možno rovnoměrným a jasně vyznačeným , ve směru žeber probíhajícím žíháním, černá maska je žádoucí. Nežádoucí jsou malé, bílé odznaky na hrudi na prstech.
Skvrnitá
Základní barva je čistě bílá, pokud možno bez jakéhokoliv grošování, s nerovnoměrnými, lakově černými, rozdrobenými skvrnami, dobře rozdělenými po celém těle. Nežádoucí je podíl šedé nebo hnědavé barvy na skvrnách.
Černá
Lakově černá, bílé odznaky jsou přípustné, k tomu se počítají i tzv. plášťované dogy, u nichž černá po způsobu pláště pokrývá tělo, zatímco čenich, krk, hruď, břicho, končetiny a špička ocasu mohou být bílé.
Modrá
Čistě ocelově modrá, bílé odznaky na hrudi a na tlapkách jsou přípustné.
Vady

Každá odchylka od výše uvedených bodů by měla být posuzována jako vada, jejíž hodnocení by mělo záviset na stupni odchýlení od standardu. To platí zvláště pro následující odchylky.
Nedostatečně vyjádřený pohlavní výraz, chybějící harmonie, příliš lehké nebo hrubé zvíře.
Nedostatečná sebedůvěra, nervozita, snadná vydrážditelnost. Agresivita, kousavost ze strachu.
Nerovnoběžně probíhající linie hlavy, jablkovitá hlava, klínovitá hlava, malý stop, příliš silné lícní svaly.
Špičatý čenich, příliš malé pysky, příliš převyslé pysky (lehké pysky). Nosní hřbet prohnutý (sedlový nos) nebo vypuklý (klabonos) nebo ohýbající se vepředu dolů.
Veškeré odchylky od úplného chrupu (tolerovat lze jen chybějící PM1 ve spodní čelisti) nepravidelné postavení jednotlivých řezáků, pokud převážně zůstane zachován správný skus, příliš malé zuby, klešťový skus.
Volná víčka, příliš začervenalá rohovka, světlé, pichlavé, jantarové či vodově modré oči nebo různě zbarvené oči u všech jednobarevných. Oči posazené příliš daleko od sebe nebo šikmé (mongolské).
Příliš vysoko nebo příliš nízko nasazené uši, po stranách odstávající nebo ploše přiléhající. Kupírující uši tvarem a délkou se nehodící k čenichu, nestejnoměrně vztyčené (pozn. překl. U nás je kupírování uší u psů zákonem zakázáno.)
Krátký, silný krk, jelení krk, příliš volné kůže na hrdle nebo lalok.
Proláklý hřbet, kapří hřbet, příliš dlouhý hřbet, směrem dozadu se zvedající hřbetní linie.
Silně sbíhavá nebo vodorovná.
Příliš silný ocas, dlouhý nebo krátký, příliš nízko nasazený, vysoko nad linií hřbetu, hákovitý nebo stočený stejně jako točící se na stranu. Otlučený, na konci ztluštělý nebo kupírovaný ocas.
Plochá nebo sudovitá žebra, nedostatečná šířka hrudníku, nebo hluboká, příliš dopředu vystupující klíční kost.
Příliš málo vytažená břišní linie, nedostatečně vtažené mléčné žlázy.
Nedostatečně zaúhlené hrudní končetiny. Lehké kosti, slabě osvalené. Nestojí kolmo k zemi.
Plece volné, přetížené, strmé.
Lokty volné, vbočené nebo vybočené.
Předloktí zahnuté. Výběžky nad zápěstním kloubem.
Prohnuté zápěstí. Výrazně nevyvinuté nebo podlamující se.
Přední tlapy postavené příliš šikmo nebo strmě.
Pánevní končetiny příliš otevřené nebo zavřené úhlení, Kravský, úzký nebo sudový postoj.
Hlezna prohnutá, nestabilní.
Tlapy ploché, roztažené. dlouhé.
Nedostatečně prostorný, vázaný, brzdivý pohyb, častý nebo trvalý mimochod, nedostatečný soulad mezi hrudními a pánevními končetinami.
Delší srst, tupá srst.
BARVY:
ŽLUTÁ Žlutošedá, žlutomodrá, izabelová nebo špinavě žlutá.
ŽÍHANÁ Základní barva stříbřitě modrá nebo izabelová, vybledlé nebo rozmazané žíhání.
SKVRNITÁ Modrošedě kropenatá základová barva, větší žlutošedé nebo modrošedé části skvrn.
ČERNÁ Žlutá, hnědá nebo modročerná barva.
MODRÁ Žlutá nebo černomodrá barva. Játrově zbarvený nos, rozštěpený nos.
Knihy, odkazy ...
SP7/98 str.9-12
Klub chovatelů německých dog
kontakt: Ing. arch. P. Váňa
Skryje 13, 594 55 Dolní Loučky
Osobní stránky, presentace:
Art
Alis Credo Bohemia
QUINCY etc.
REMUS
ESFINGE
OD ŘEKY ONDŘEJNICE


Návrat na hlavní stránku Návrat na předchozí stránku Slovník kynologických pojmů