Deutsche Boxer
(Německý boxer)
Návrat na hlavní stránku
FCI: 144/2.2.1

Výška psi pes: 57-63cm
Výška feny53-59cm
Váhapes: přes 30kg a fena: asi 25kg
Země původu: Německo
Celkový vzhled
Boxer je středně vysoký, hladkosrstý, silný pes, kvadratické stavby těla a silných končetin. Svalstvo je suché, silně vyvinuté a plasticky se rýsující. Pohyby jsou živé, plné síly a ušlechtilosti. Boxer se nesmí jevit ani nemotorný či těžkopádný, ani vyhublý či lehký.
Charakteristika
Jeho přítulnost a věrnost svému pánovi a celému domu, jeho ostaržitost a neohrožená odvaha jako ochránce jsou odpradávna proslulé. Je dobrácký v rodině, ale nedůvěřivý k cizím, veselý a přátelský při hře, ale nbojácný ve vážných situacích. Je lehce vycvičitelný díky své ochotě k podřízenosti, ostrosti a odvaze, přirozené bystrosti a čichovým schopnostem. Pro svou nenáročnost a čistotu je příjemný a cenný v rodině, jako použitelný coby obranný- doprovodný- nebo služební pes. Jeho charakter je dobrácký, bez falše a záludnosti i ve vysokém stáří.
Vady: Agresivita, záludnost, nespolehlivost, nedostatek temperamentu, zbabělost.
Povaha
Boxer má být nervově silný, sebevědomý, klidný a vyrovnaný. Povaha boxera je velice důležitá a proto jí náleží péče a pozornost.
Hlava a lebka
Hlava propůjčuje boxerovi jeho vlastní výraz. Musí být ve správném poměru k tělu a nesmí být ani lehká ani těžká. Čenich má být co nejširší a mohutný. Krása hlavy spočívá v harmonickém poměru mezi velikostí čenichu a lebky. Ať pozorujeme hlavu z kterékoliv strany, zepředu, shora nebo ze strany, vždy musí být partie čenichu ve správném poměru k lebce, tj. nikdy se nesmí jevit příliš malou. Hlava má být suchá, tedy nevykazovat žádné vrásky. Přirozeně se však vrásky tvoří na lebeční partii při postavení uší nebo u nekupírovaných uší při zvýšené pozornosti. Od kořene nosu po obouch stranách dolů jsou vrásky stále naznačené. Tmavá maska se omezuje jen na čenich a od barvy hlavy se musí zřetelně odlišovat, aby obličej nepůsobil zasmušile.
Lebeční partie má být co nejštíhlejší a hranatá, je lehce klenutá, ani kulatě krátká ani plochá a ne moc široká, týl není příliš vysoký. Čelní rýha je jen slabě naznačená, nesmí být zvláště mezi očima příliš hluboká.
Stop: Čelo tvoří s nosním hřbetem zřetelný čelní sklon. Nosní hřbet nesmí být buldokovitě zaražen do čela, ale ani nesmí být spadající.
Líce jsou vyvinuté úměrně k silným čelistem, aniž by výrazně vystupovaly. Spíše přecházejí v lehkém klenutí v čenich.
Čenich je mohutně vyvinut ve všech třech prostorových rozměrech, tedy není ani špičatý, ani úzký, ani krátký nebo plochý. Jeho tvar je ovlivněn tvarem čelisti postavením špičáků tvarem pysků Špičáky musí stát co nejvíc od sebe a být dosti dlouhé, aby přední plocha čenichu vypadala téměř čtvercově a tvořila s nosním hřbetem tupý úhel. Vepředu leží okraj horního pysku na okraji spodního pysku. Nahoru ohrnuta spodní čelist se spodním pyskem ( nazývaná brada) nesmí horní pysk silněji přesahovat, ale ani se pod ním ztrácet, nýbrž má být dobře značená, jak při pohledu zepředu tak i ze starny. Špičáky a řezáky spodní čelisti nesmí být viditelné při zavřené tlamě. Také jazyk nesmí boxer ukazovat při zavřené tlamě. Rýha v horním pysku musí být dobře viditelná.
Pysky dokončují tvar čenichu. Horní pysk je tlustý a masitý, vyplňuje prázdný prostor nad spodní čelistí, přičemž je nesen jejími spodními špičáky.
Nos je široký a černý, jenom lehce vyhrnutý se širokými nosními dírkami. Špička nosu leží o něco výše než kořen nosu.
Oči
Tmavé oči nejsou ani malé ani vypouklé ani zapadlé. Výraz oka prozrazuje energii a inteligenci, nesmí být hrozivý ani pichlavý. Okraj víčka musí být tmavě ohraničen.
Uši
Uši jsou vysoko nesené, u nasazení ne příliš široké. Mají být přiměřeně veliké, spíš menší než větší, na ohmat tenké. Jsou nasazeny široce od sebe v nejvyšším místě lebeční partie a jsou přiloženy k tvářím, když je pes v klidu. Při zvýšené pozornosti by měly spadnout dopředu a vytvořit tak zřetelnou vrásku.
Morda
Chrup spodní čelisti přečnívá horní a jen mírně se zvedá nahoru. Boxer má předkus. Horní čelist je šioce nasazená na lebeční partii a jenom málo se zužuje dopředu. Chrup je silný a zdravý. Řezáky jsou pokud možno pravidelně uloženy v řadě, špičáky stojí daleko od sebe a mají být dostatečně veliké.
Krk
Horní linie krku probíhá v elegantním oblouku od zřetelně vyznačeného týlního hrbolu ke kohoutku. Krk má být dosti dlouhý, kulatý silný, svalnatý a suchý.
Vady: Krátký, tlustý, volná kůže pod krkem.
Trup
Tělesná stavba je kvadratická. Trup spočívá na pevných, rovných nohách se silnými kostmi.
Kohoutek: Má být naznačen.
Hřbet: Musí být včetně bederní partie krátký, pevný, přímý, široký a silně osvalený.
Záď: Je lehce skloněná, ploše klenutá. Pánev má být dlohá a zvlášť u fen široká.
Hrudní koš: Má být hluboký sahajícíaž k lokti. Hloubka hrudníku má představovat polovinu kohoutkové výšky. Předhrudí je dobře vyvinuté. Žebra mají být dobře klenutá, ale ne sudovitě zaoblená a dosahující daleko dozadu.
Spodní linie: Probíhá v ladné křivce dozadu. Slabiny jsou krátké a pevné, lehce vykasané.
Vady: Příliš široká nebo nízká hruď, prověšený hřbet, kapří hřbet, hubený hřbet, spáditý hřbet, dlouhá, úzká , vpadlá bedra, slabé spojení se zádí, klenutá bedra, spáditá záď, úzká pánev, prověšené břicho, vpadlé slabiny.
Hrudní končetiny
Hrudní končetiny musí být při pohledu zepředu rovné, paralelní k sobě a musí mít silné kosti.
Lopatka má být dlouhá a šikmá, pevně spojená s trupem a neměla by být příliš silně osvalená.
Rameno je dlouhé a tvoří s lopatkou pravý úhel.
Loket nesmí být ani silně přitisknut k hrudní stěně ani ostávat.
Předloktí má být kolmé, dlouhé a suše osvalené.
Kloub zápěstní má být silný, výrazný, ale nezduřelý.
Záprstí:Je krátké, skoro kolmo k zemi postavené.
Pánevní končetiny
Velmi silně osvaleny, svalovina pevná, plasticky se rýsující. Při pohledu zezadu mají být pánevní končetiny rovné.
Stehno: Má být dlohé a široké, úhel kyčelníko a kolenního kloubu co nejméně tupý.
Koleno: Má v základním postavení sahat tak daleko dopředu, že se jej ještě dotýká kolmice spuštěná z kyčelního hrbolu k zemi.
Bérce: Bérce jsou velmi osvalené.
Hlezenní kloub: Je silný, dobře značený, ale ne zduřelý. Úhel činí asi 140°.
Záprstí: Je krátké se silným sklonem (95-100) k zemi.
Tlapky: Jsou o něco delší než přední, jsou uzavřené, mají silné polštářky s tvrdou kůží.
Vady: Slabé osvalení, příliš málo úhlená nebo přeúhlená pánevní končetina. Šavlový, sudovitý nebo kravský postoj. Zaječí tlapky, úzké postavení v hleznech, paspárky, ploché a roztažené tlapky.
Tlapy
Jsou malé, kulaté a uzavřené, mají silné polštářky s tvrdou kůží.
Vady: Francouzký postoj, volná lopatka, volný loket, měkké záprstí, zaječí tlapky, ploché neuzavřené tlapky.
Ocas
Ocas je nasazen spíš vysoko než nízko a nesený vzhůru.
Vady: Nízko nesený.
Pohyb
Pohyb živý, plný síly a ušlechtilosti.
Vady: Potácivý chod, chody málo vydatné a málo prostorné, pasování a strnulý pohyb.
Kůže
je suchá, elastická bez záhybů.
Osrstění
Srst má být krátká, tvrdá lesklá a přiléhavá.
Zbarvení
Barva srsti je zlatá nebo žíhaná. Zlatá barva se vyskytuje v různých odstínech od světle žluté až tmavě jelenní červené. Maska je černá. Žíhaná varianta má na zlatém podkladu o různé sytosti tmavé nebo černé pruky, které probíhají ve směru od žeber. Základní barva a pruhy (žíhání) se musí od sebe zřetelně lišit.
Vady: Přes oči přesahující maska. Velmi husté nebo jen ojedinělé pruky. Základní barva nečistá, smíchání základní barvy s pruhy. Nepěkné bílé znaky, jako z poloviny nebo celá bílá hlava. Jinak zbarvení jedinci a takoví, kteří mají více než jednu třetinu bílého zbarvení. Přes oči přesahující maska. Velmi husté nebo jen ojedinělé pruky. Základní barva nečistá, smíchání základní barvy s pruhy. Nepěkné bílé znaky, jako z poloviny nebo celá bílá hlava. Jinak zbarvení jedinci a takoví, kteří mají více než jednu třetinu bílého zbarvení.
Vady
Nedostatky v ušlechtilosti a celkovém projevu, zasmušilý výraz, pinčovitá nebo buldokovitá hlava, slintání, ukazování zubů nebo jazyka, příliš špičatý nebo příliš lehký čenich, spáditý nosní hřbet, zimní nos, světlá nosní houba, tzv. dravčí oko, nevybarvené třetí víčko, špatně kupírované uši. U nekupírovaných: vlající napolovic postavené nebo úplně postavené uši, růžičkovité uši. Šikmá spodní čelist, chybné postavení a málo vyvinuté zuby, nefunkční chrup po nemoci.
Poznámka
Knihy, odkazy ...
klub

Osobní stránky, presentace:
boxer- Boxerklub CR - Územní pobočka Rychvald, činnost pobočky - akce, chov, výcvik
Od Strašického mlýna - Chovatelská stanice
Moraviabox - Boxeři Moravia Box, 20let chovu boxera, Alena a Arnost Zarski
BRETORRI a ze Slunečného vrchu
KOMÍNBOX
ZE ZEMĚ LVA - prezentace chovatelské stanice německých boxerů, Marcela Mikulcová
Z Ungeltu - chov. stanice


Návrat na hlavní stránku Návrat na předchozí stránku Slovník kynologických pojmů