Dogue de Bordeaux
Bordeauxská doga
Návrat na hlavní stránku
FCI: 116/2.2.1

- Chov.stanice z Polska
Výška psi60-68cm
Výška feny58-66cm
Váha psimin.50kg
Váha fenymin.45kg
Země původu
Francie
Celkový vzhled
Typem moloss s krátkou hlavou s konkávními liniemi. Podsaditý, svalnatý, impozantní, vzbuzuje velký respekt.
Charakteristika
Velmi silný pes s velmi svalnatou celkově harmonickou stavbou těla. Je spíše nízko stavěný, tzn. vzdálenost prsní kosti od podložky (volný prostor pod prsní kostí) je o něco menší než hloubka hrudníku.
Povaha
Dříve bojový pes, hodí se spíše pro hlídací účely, které splňuje s pozorností a velkou odvahou, avšak bez agresivity.
Je dobrým společníkem a svému pánovi je velmi přítulná a láskyplná. Klidná, vyrovnaná, s vysokým prahem vzrušivosti. Pes je v povaze zpravidla dominantní.
Hlava a lebka
Mohutná, hranatá, široká, poměrně krátká a při pohledu zpředu trapézovitá. Podélné osy lebky a hřbetu nosu (směrem kupředu) konvergují.
Lebka: u psů odpovídá obvod lebky, měřený na jejím nejširším místě, přibližně kohoutkové výšce. Feny mohou mít obvod lebky o něco menší. Tvar a objem lebky jsou tvořeny silně vyvinutými spánky, nadočnicovými a jařmovými oblouky a příčnou vzdálenosti mezi oběm kostmi dolní čelisti. Temeno hlavy je mírně konvexní.
Stop je velmi vyjádřen, se hřbetem nosu tvoří téměř pravý úhel (95-110 stupňů).
Hluboká čelní rýha se ve směru k týlu zplošťuje. Čelo dominuje obličeji. Přesto je spíše širší než vysoké.
Temeno hlavy vykazuje vrásky, uspořádané na obou stranách symetricky vzhledem ke středové rýze. Tyto hluboké a zaočené vrásky jsou volné v závislosti na tom, zda je vzbuzena pozornost psa.
U psů odpovídá obvod hlavy přibližně kohoutkové výšce.
Oči
Oválné, posazené daleko od sebe.
Vzdálenost mezi oběma očními koutky odpovídá zhruba dojité délce jednoho oka. Upřímný pohled. Spojivka nesmí být vidět. Barva oříškově nebo tmavě hnědá u psů s černou maskou, u psů bez masky nebo s hnědou maskou se tolerují poněkud méně tmavé oči, ale nejsou žádoucí.
Uši
Přiměřeně malé, poněkud tmavší barvy než ostatní osrstění. V nasazení se přední okraj poněkud zvedá. Uši jsou zavěšené, avšak nejsou hadrovitě visící. Při vzbuzené pozornosti přiléhá přední okraj ucha k líci. Dolní okraj je lehce zaoblený, nesmí sahat dále než k oku. Uši jsou nasazeny poměrně vysoko, na úropvni hlavní temenní linie lebky, jejíž šířku ještě zdůrazňují.
Morda
Silná, široká, masitá, avšak pod očima ne odulá, relativně krátká, horní linie velmi lehce konkávní s přiměřeně vyjádřenými vráskami. Ke špičce čumáku se tlama prakticky nezužuje, při pohledu shora v podstatě čtvercová. S partií temene hlavy tvoří hřbet nosu velmi tupý úhel, oteřený nahoru. Při vodorovném držení hlavy se tupý, silný a široký konec tlamy nachází na tečně, spuštěné z nosní houby. Obvod tlamy je zhruba 2/3 obvodu hlavy. Jeho délka se pohybuje zhruba mezi třetinou a čtvrtinou celkové délky hlavy, měřené od nosní houby až k týlnímu hrbéolu. Dosažení těchto mezních hodnot (nejvýše 1/3 a nejméně 1/4 celkové délky hlavy) je sice přípustné, avšak není žádoucí. Ideální délka hlavy je mezi uvedenými hranicemi.
Čelisti velmi silné, široké. Bordeauxská doga má předkus (tento předkus je typickým znakem plemene). Zadní strana dolních řezáků bez dotyku před přední stranou horních řezáků.
Dolní čelist je obloukovitě zahnuta nahoru. Brada je dobře vyjádřena a nesmí být ani přehnaně přesahovat přes horní pysk, ani jím nesmí být zakryta.
Zuby silné, zvláště špičáky, dolní špičáky jsou odsazeny a lehce zakřiveny. Řezáky jsou dobře řazeny, především v dolní čelisti, kde by měly tvořit přímou řadu.
Horní pysk masitý, lehce visící, lze ho stáhnout dozadu. Při pohledu z profilu probíhá dolní okraj pysků lehkým obloukem. Pysky překrývají po stranách dolní čelist. Vpředu se okraj horního pysku dotýká dolního pysku, pak po obou stranách spadá dolů a tvoří široké obrácené "V".
Líce vystupující díky mimořádně silně vyvinutým žvýkacím svalům.
Maximální délka tlamy odpovídá třetině celkové délky hlavy. Minimální délka tlamy odpovídá čtvrtině celkové délky hlavy.
Nosní houba široká, dobře otevřené nosní otvory, dobře pigmentovaná, barva odpovídá barvě masky, vyhrnutá nosní houba ("pršáček") je povolena, nos však nesmí být vmáčknut do obličeje.
Krk
Velmi silný, svalnatý, téměř válcový. Bohatá volná měkká kůže. Střední obvod krku odpovídá téměř obvodu hlavy. Od hlavy je oddělen lehkým obloukem přiměřeně vyjádřené příčné prohlubně. Z profilu je jeho horní linie lehce konvexní. Dobře vyjádřený lalok začíná na úrovni hrdla a probíhá ve dvou záhybech až na přehrudí, aniž by však příliš visel. Krk, který je v nasazení velmi široký, přechází plynule v plece.
Trup
Horní linie pevná, s širokým svalnatým hřbetem, dobře vyjádřený kohoutek, široká, velmi krátká a pevná bedra, záď přiměřeně skloněná k nasazení ocasu.
Hruď mohutná, dlouhá, hluboká, široká, přesahující loket. Široké, silné předhrudí s konvexní dolní linií. Žebra dobře klenutá, avšak ne sudovitá ani sražená. Obvod hrudníku musí přesahovat kohoutkovou výšku o 25 až 30 cm.
Spodní linie Obloukové vedení linií od hlubokého hrudníku k pevnému, přiměřeně vtaženému břichu, břicho není ani prověšené, ani vtažené jako u chrtů.
Měřeno od vrcholu ramene k vrcholu sedací kosti přesahuje délka těla kohoutkovou výšku zhruba v poměru 11:10.
Hloubka hrudníku přesahuje polovinu kohoutkové výšky.
Hrudní končetiny
Silná stavba kostí. Velmi vyvinuté osvalení.
Plece mohutné, osvalení plasticky vystupuje, lopatka uložena sředně šikmo /zhruba 45 stupňů k horizontále). Úhel mezi lopatkou a nadloktím je o něco větší než 90 stupňů.
Nadloktí velmi svalnaté.
Lokty ležící v ose trupu, ani příliš těsně přilehlé ke stěně hrudníku, ani vytočené.
Předloktí při pohledu zepředu rovné nebo mírně skloněné ven, aby se tak vyrovnal lehký sklon nadloktí.
Pánevní končetiny
Podsadité, dobře úhlené končetiny se silnou stavbou kostí.
Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovnoběžné a svislé. Působí velmi silným dojmem, třebaže jsou pánevní končetiny poněkud méně široké, než hrudní končetiny.
Stehna velmi vyvinutá a silná. Osvalení plasticky vystupuje.
Koleno: kloub paralelní s osou těla nebo lehce vytočený ven.
Bérce relativně krátké, osvalené, sahající hluboko.
Hlezna krátká, suchá, přiměřeně otevřený úhel hlezen.
Nadprstí silné, bez paspárků.
Tlapy
Přední tlapy silné, těsně uzavřené prsty, silné zahnuté drápy, dobře vyvinuté a jemné polštářky, přes velkou váhu chodí bordeauxská doga dobře na prstech, neprošlapuje.
Zadní tlapy poněkud delší, než u hrudních končetin, prsty těsně semknuté.
Ocas
Velmi silný v nasazení, pružný. Jeho špička dosahuje až k hleznu, ale nepřesahuje je. Nesený visící, hluboko nasazený, nezalomený a nezkrácený. V klidu visí, je-li pes v pohybu, zvedá se ocas z této svislé polohy všeobecně o 90 až 120 stupňů, aniž by se točil nad hřbet a aniž by byl zatočen.
Pohyb
Na psa molosského plemene velmi pružné. Pružný a prostorný krok. Dobrý posun, vycházející z pánevní končetiny, prostorný pohyb hrudních končetin, zvláště v klusu, což je způsob pohybu, kterému se dává přednost.
Zrychlí-li klus, má pes sklon nést hlavu níže, horní linie se sklání kupředu a hrudní končetiny se ve snaze dosáhbout dál pohybují blíže k ose těla.
Krátký sval s poměrně vyjádřeným svislým pohybem. Na krátké vzdálenosti může dosahovat velké rychlosti.
Osrstění
Kůže silná a dostatečně široká.
Srst hladká, krátká a na dotek jemná.
Zbarvení
Jednobarevná žlutá ve všech odstínech od mahagonové až po špinavě žlutou (isabela). Žádoucí je dobrá pigmentace. Malé bílé odznaky na hrudi a prstech jsou přípustné.
- Černá maska: maska bývá často jen málo rozšířená, nesmí dosahovat až na lebku. Může být provázena lehkým "přelivem" na lebce, uších, krku a horní straně těla. Nosní houba je černá.
- Hnědá maska: (staré označení: "červená maska" nebo "hnědočervená") Nosní houba i okraje víček jsou hnědé.
- Bez masky: barva srsti v odstínech žluté, kůže se zdá být červená (dříve označováno jako "červená maska". Nosní houba je načervenalá nebo růžová.
Vady
Chyby: jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů by se měla považovat za chybu, jejíž hodnocení musí být ve správném poměru se stupněm odchylky. Těžké chyby: Nadměrná agresivita, bojácnost Krátká a kulatá hlava s vystupujícíma očima Přílišné zdůraznění buldokovitého typu (plochá lebka, hřbet nosu kratší, než čtvrtina celkové délky hlavy). Výrazná stranová odchylka čelistí Řezáky, viditelné i při zavřené tlamě Klenutý (konvexní) hřbet Ocas se srostlými obratli, pokud není vybočen do strany Vtočené tlapy hrudních končetin i lehkého stupně Přehnaně vytočené tlapy hrudních končetin Ploché stehno Příliš otevřený úhel hlezna (strmé úhlení) Úhly příliš uzavřené, "podstavěná" pánevní končetina Hlezna kravský nebo sudovitý postoj Strnulé nebo vzadu silně kolébavé chody nepřiměřeně drsně supící psi bílá na špičce ocasu nebo na přední straně končetin nad předním nebo zadním nadprstím. Diskvalifikující vady: Dlouhá a úzká hlava s málo výrazným stopem, hřbet nosu delší než třetina celkové délky hlavy (nedostatky v typu v oblasti hlavy) Hřbet nosu rovnoběžný s horní linií lebky nebo spadající, konvexní hřbet nosu Zkřížené čelisti Chybějící předkus I při zavřené tlamě viditelné špičáky Při zavřené tlamě neustále viditelný jazyk Zalomený ocas, který je zalomen do strany nebo zatočený (jako vývrtka) Zkřivený nebo zkrácený ocas Křivé hrudní končetiny se silně prošlápnutým nadprstím Úhel hlezna otevřený dozadu (hlezno pánevní končetiny ohnuté dopředu) Bílý na hlavě nebo na těle, jiná barva srsti než "fauve" (žlutá) Zjistitelné nedostatky, vedoucí k invaliditě
Poznámka
Psi musí mít viditelně normálně vyvinutá varlata zcela spuštěná do šourku.
Knihy, odkazy ...
SP5/98 str.14-19
Moloss Club CZ
Ing. Kateřina Bečková
Havlíčkovo nám. 258, 334 01 Přeštice
Email: beckova@noise.cz
Osobní stránky, presentace: ORLEX


Návrat na hlavní stránku Návrat na předchozí stránku Slovník kynologických pojmů