Československý vlčák
Návrat na hlavní stránku
FCI: 332/1.1

Výška psimin. 65cm
Výška fenymin. 60cm
Váha psimin. 26kg
Váha fenymin. 20kg
Země původu
Československo
Celkový vzhled
Pevného konstitučního typu, více než středně velký, obdélníkového rámce. Stavbou těla, pohybem, osrstěním, barvou srsti a maskou připomíná vlka.
Charakteristika
Povaha
Temperamentní, velmi aktivní, vytrvalý, učenlivý, rychle reagující. Neohrožený a odvážný. Nedůvěřivý, ale bezdůvodně nenapadá. Svému pánu projevuje neobyčejnou věrnost. Odolný vůči povětrnostním vlivům. Všestraně upotřebitelný.
Hlava a lebka
Souměrná, dobře osvalená. Při pohledu ze strany i shora tvoří tupý klín. Výraz musí vyjadřovat pohlaví. Při pohledu ze strany i zepředu je čelo mírně klenuté. Čelní brázda není výrazná. Týlní hrbolek je dobře patrný. Stop mírný. Líce suché, dostatečně osvalené. Výrazně nevystupují.
Oči
Úzké, šikmé, jantarově zbarvené. Dobře přiléhající víčka.
Uši
Stojaté, tenké, trojúhelníkového tvaru, krátké, (tzn. ne delší než 1/6 výšky v kohoutku); zevní bod kořene ucha a vnější koutek oka jsou v přímé linii. Kolmice spuštěná z vrcholu ucha prochází těsně podél hlavy.
Morda
Suchá, ne široká, rovný hřbet nosu. Pysky pevně přiléhající, koutky uzavřené. Okraje pysků jsou černé. Čelisti silné a souměmé. Zuby dobře vyvinuté, zvláště špičáky. Nůžkový nebo klešťový skus, 42 zuby obvyklého utváření. Pravidelná linie skusu. Délka tlamy : Délka mozkové oblasti = 1 : 1,5. Nos oválný, černý.
Krk
Suchý, dobře osvalený. V klidu svírá s horizontální rovinou úhel do 40 stupňů. Délka krku musí psu umožnit bez námahy dosáhnout čenichem na zem.
Trup
Plynulý přechod od krku k trupu. Horní linie mírně skloněná. Kohoutek dobře osvalený, zřetelný. přesto nesmí narušovat plynulost horní linie. Hřbet pevný a rovný. Bedra krátká, dobře osvalená, ne široká, mímě klesající. Hrudník souměrný, dobře osvalený, prostomý, hruškovitého tvaru se zúžením k hrudní kosti. Hloubka hrudi nedosahuje k loktům. Rukojeť kosti hrudní nepřečnívá kloub ramenní. Břicho pevné, vtažené. Slabiny lehce vpadlé. Délka těla : výška v kohoutku = 10 : 9. Kůže elastická, pevná, bez vrásek, nepigmentovaná.
Hrudní končetiny
Jsou rovné, pevné, úzce postavené s mímě ven vybočenými tlapami. Rameno: Lopatka je uložená víc v přední části trupu, dobře osvalená. S horizontální rovinou svírá úhel 65 stupňů. Paže silně osvalená, s lopatkou svírá úhel mezi 120 -130 stupni. Loket přiléhá k trupu a nevybočuje z linie nohy. Výrazný, dobře pohyblivý. Kost pažní s kostí vřetení svírá úhel okolo 155 stupňů. Předloktí dlouhé, suché a rovné. Délka předloktí s nadprstím tvoří 55% výšky v kohoutku. Zápěstní kloub pevný, dobře pohyblivý. Nadprstí dlouhé, se zemí svírá úhel nejméně 75 stupňů. Při pohybu lehce péruje.
Pánevní končetiny
Silné. Rovnoběžně postavené. Kolmice spuštěná od sedacích hrbolů probíhá středem hlezenního kloubu. Stehno dlouhé, dobře osvalené. Stehenní kost s pánví svírá úhel okolo 80 stupňů. Kyčelní kloub je pevný, dobře pohyblivý. Koleno silné, dobře pohyblivé. Bérec dlouhý, suchý, dobře osvalený. S nártem svírá úhel okolo 130 stupňů. Hlezenní kloub suchý, pevný, dobře pohyblivý. Nárt dlouhý, suchý. Směřuje téměř kolmo k zemi.
Tlapy
Hrudní končetiny: velké, mírně ven vybočené. Delší klenuté prsty a silné tmavé drápy. Výrazné pružné tmavé polštářky.
Pánevní končetiny: delší klenuté prsty se silnými tmavými drápy.
Ocas
Vysoko nasazený, spuštěný přímo dolů. Při vzrušení pes zpravidla nese ocas srpovitě vzhůru.
Pohyb
Harmonický, lehký, prostorný klus, kdy končetiny kmitají co nejníže nad zemí. Hlava a krk se schylují do vodorovné polohy. V kroku mimochod.
Osrstění
Srst rovná a uzavřená. Zimní a letní srst je značně rozdílná. V zimě převládá mohutná podsada, která s vrchní krycí srstí vytváří husté osrstění celého těla. Je nutné, aby srst pokrývala břicho, vnitřní část stehen, vnitřní část ucha a meziprstí.
Zbarvení
Žlutošedá až stříbrošedá s charakteristickou světlou maskou. Světlá srst je rovněž na spodní části krku a přední hrudi. Přípustné je tmavošedé zabarvení s maskou.
Vady
Jakákoli odchylka od předchozích bodů má být považována za vadu a závažnost, s jakou je na vadu pohlíženo, má být v přesném poměru k jejímu stupni. Těžká nebo lehká hlava. Ploché čelo. Tmavohnědé, černé nebo nestejné zbarvení očí. Hrubé, vysoko nebo nízko nasazené uši. Vysoko nesený krk v klidu. Nízko postavený krk v postoji. Nevýrazný kohoutek. Netypická horní linie. Dlouhá záď. Nedostatečné nebo přílišné zaúhlení hrudních končetin. Měkké nadprstí. Nedostatečné nebo přílišné zaúhlení pánevních končetin. Nedostatečné osvalení. Ocas dlouhý, nízko nasazený nebo nesprávně nesený. Nevýrazná maska. Krátký krok, vlnitý pohyb.

Vylučující vady
Nesouhlas v proporcích. Vady povahy a charakteru. Netypická hlava. Neúplný chrup. Nesprávný skus. Netypický tvar a uložení oka. Netypické postavení a tvar ucha. Lalok. Velký sklon zádě. Netypický hrudní koš. Chybný a netypický postoj hrudních končetin. Ocas netypický v nasazení a nesení. Otevřená a netypická srst. Jiná než standardní barva. Uvolněné vazy. Netypický pohyb.

Poznámka
Psi musí mít dvě zřetelně normální varlata úplně sestoupená do šourku.
Knihy, odkazy ...
Klub chovatelů Československého vlčáka

Osobní stránky, presentace:
Wolfdogs


Návrat na hlavní stránku Návrat na předchozí stránku Slovník kynologických pojmů