Patterdale teriér
Návrat na hlavní stránku
FCI: není

Výška28-38cm
Váha4,5-7,5kg
Země původu
Anglie
Celkový vzhled
Patterdale teriér má všechny charakteristické rysy opravdového pracovního teriéra. Svým vzhledem se jeví jako podstatně menší a lehčí, než je jeho skutečná hmotnost. Hrudník je poněkud užší a umožňuje psíkovi proniknout i do velice úzkých nor a hospodárně využívat vzduch při dýchání v průběhu práce pod zemí. Obdélníkový tělesný rámec je vyvážený a psík působí kompaktním, pevným a statným dojmem s velice energickým a aktivním vzezřením.
Charakteristika
jedná se především o psa ryze pracovního, houževnatého, odolného, s vysokým nasazením a vytrvalostí při práci, ochotného pracovat při jakékoli příležitosti a v jakémkoli prostředí.
Povaha
Hlava a lebka
hlava psíka musí být pevně stavěná a již na první pohled musí být patrný její silný výraz. Pokud je psík posuzován v kruhu, nesmí rozhodčí nikdy penalizovat psa za zjevné jizvy utržené při norování.
Oči
Uši
by měly být přiměřené postavě a velikosti psa, proto nesmí být ani příliš dlouhé, ani příliš malé. Ohnuté ušní boltce by měly tvořit obrácený trojúhelník přiléhající k lícím, resp. V jejich rovině.
Morda
chrup i čelisti musí být dostatečně silné a měly by odpovídat požadavkům kladeným na ostatní lovecky používané teriéry. Žádoucí je nůžkový skus. Klešťový skus je rovněž přijatelný a mírný předkus by měl být tolerován.
Krk
by měl být silný, dobře osvalený a přiměřený k velikosti psa
Trup
Tělesný rámec by měl být vyvážený, obdélníkového tvaru s proporcionálním rozložením.
Hrudní končetiny
by měly být rovné
Pánevní končetiny
by měly být rovné
Tlapy
Ocas
je vysoko nasazen a je vždy krácen na délku 5 až 7 palců (tj. cca 13- 18 cm), resp. Úměrně k tělesnému rámci psa.
Pohyb
Zbarvení
Srst má dvě základní varianty(formy). Může být krátká nebo hrubá. Krátká srst musí být přitom pevná, nikoli však hladká jako např. u dobrmana. U krátkosrstých psů je povolena rovněž hrubá srst na mordě (tzv. vous). Hrubá srst by neměla být příliš dlouhá a měla by mít dobrou podsadu. Zbarvení: pokud jde o zbarvení, 90 až 95 % jedinců má zcela černé zbarvení bez pálení, asi 5 až 9 % jedinců má čokoládové, resp. Hnědé zbarvení bez pálení a pouze necelé 1 % jedinců má jiné zbarvení, nejčastěji černé s pálením, červené nebo červené s příměsí (tzv. kouřové). Bílé znaky na prsou a na koncích končetin jsou povoleny (ne více než 1/3 z celkové barvy psa).
Vady
monorchismus a kryptorchismus, mírný temperament a bázlivost.
Poznámka
Knihy, odkazy ...
klub

Osobní stránky, presentace:
Toto plemeno pochází z hraniční oblasti hornaté části severní Anglie a jižního Skotska – Lake District. Své jméno získalo podle vesničky Patterdale, která se nachází v oblasti zvané Cumbria. Je to oblast známá svými vysokými a těžko přístupnými kopci, s velkým výskytem lišek. Tyto kopce bývají nazývány nikoliv Hills, ale fells, a proto je tato rasa označována též jako fell teriér, nebo mnohdy úplně jednoduše(zejména v USA) jako „Malý černý pes z Anglie (The Little Black Dog from England). Stručný popis plemene (standard) uvádí, že patterdale teriér byl vyšlechtěn především za účelem norování, tedy již v dávné minulosti jako plemeno norníka, jehož živlem je práce pod zemí, a to i v nejdrsnějších a nejsložitějších podmínkách (například skalní nory), a které je schopno zdolat v noře predátory, kteří jsou mnohdy tři až čtyřikrát těžší, než je samo. První záznamy o tomto plemeni pochází již ze 16. století a oblast jeho výskytu se shoduje s oblastí vzniku plemene Lakeland teriér, které vzniklo později. Patterdale teriéra lze tedy charakterizovat jako jednoho z předků Lakelandů. Na rozdíl od jiných plemen loveckých teriérů používaných v myslivosti je patterdale teriér mimo revír mnohem klidnější, ovladatelnější a také hlavně méně náročný . není agresivní a nevyhledává za každou cenu střety s jinými psy. V honitbě však pracuje s obrovským nasazením, ale přitom s velkým citem pro tuto práci. Exteriér patterdala není nijak zvláštní nebo poutavý. Výhodou se jeví krátká hrubá srst, která se na rozdíl od jiných plemen teriérů nemusí trimovat, přesto zůstává stále pevná, velmi hustá a tvrdá. Skvělým způsobem odolává nepřízni počasí a chrání tak psa nejen před chladem, ale i před vlhkem a případným zraněním, ke kterému při práci psa pod zemí může dojít. Jsou skvělými a neúnavnými aportéry, takže se hodí také pro soutěže agility, flyballu ale třeba i nově se rozvíjejícího coursingu (jsou neuvěřitelně rychlí nejen v pohybu, ale i v rozhodování a přizbůsobení se situaci). K lidem jsou přátelští , někdy i rezervovaní. Většinou dobře hlídají (označí štěknutím neznámého návštěvníka), ale nejsou uštěkaní. K vlastní rodině se chovají s nezměrnou láskou a především milují děti. Velmi dobře se podřizují lidem, takže k výchovným problémům téměř nedochází. Ve vztahu k jiným psům však někteří jedinci bývají výrazně dominantní. Jsou však lehce ovladatelní, takže při správné výchově dobře socializovaného štěněte nevznikají žádné vážné výchovné kolize.

Z uvedeného přehledu požadavků vyplývá, že se jedná především o psa ryze pracovního, houževnatého, odolného, s vysokým nasazením a vytrvalostí při práci, ochotného pracovat při jakékoli příležitosti a v jakémkoli prostředí.

Rozšíření PT ve světě: v Evropě, kromě britských ostrovů, Irska a skandinávských zemí (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko) se s patterdaly setkáme jen zřídka. Jedním z důvodů bude patrně i fakt, že Anglie (jako země původu) dosud nepožádala o oficiální uznání tohoto plemene FCI. Plemeno ale uznal od 1.ledna 1995 United Kennel Club, jakož i některé další kynologické organizace v Evropě. Velkou oblibu si získalo plemeno v USA, kde byl v roce 1993 ustaven příslušný chovatelský klub (The Patterdale Terrier Club of America – PTCA), sdružující všechny nadšené chovatele a majitele tohoto pracovního plemene. Klub má v současné době 189 členů ve 27 státech USA a Kanadě. Počet registrovaných chovných jedinců dosáhl v roce 1996 celkem 222 jedinců, což je velice slibná základna pro chov tohoto plemene.

První jedinci, kteří se u nás objevili byli importováni z USA od známého chovatele Amerických pit bull teriérů pana Gary J. Hammondse z Texasu. Další jedinci (nepříbuzní) k nám byli dovezeni z Anglie a Irska (kolébky PT a z nejlepší chovné stanice na světě pana B. Nuttalla). Jedná se o tyto jedince:
Hammonds Black Hole Nut – černý pes, imp. USA
Hammonds Ms. Chay – black and tan , fena, imp. USA
Hammonds Curly Pat – červená fena, imp. USA
Hammonds Hod – červený pes, imp. USA
Hammonds Hoddie – červená fena, imp. USA
Hammonds Libby – černá fena, imp. USA
Hammonds Patty – černá fena, imp. USA
Booth´s Tomi – černý pes, imp. Irsko
Nuttall´s Tarka – černý pes, imp. Anglie
Nuttall´s Nutty – černá fena, imp. Anglie


Návrat na hlavní stránku Návrat na předchozí stránku Slovník kynologických pojmů